Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Aktuelnosti / Oglasi
28.12.2021

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu - 1 izvršilac za radno mesto medicinska sestra - tehničar na određeno vreme

Dalje?
21.12.2021

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto doktora medicine

Napomena: Nacionalna služba zapošljavanja ima problema oko sajta . Tako da je oglas izašao na sajtu Ministarstva zdravlja. Rok za prijavu teče od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja, odnosno od 20.12.2021. godine, a rok za prijavu je do 28.12.2021. godine

Dalje?
09.12.2021

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu - doktor medicine specijalista na određeno vreme

Dalje?
07.12.2021

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto medicinska sestra-tehničar

NAPOMENA - OGLAS JE IZAŠAO NA SAJTU NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLjAVANjA 07.12.2021. GODINE I VAŽI DO 15.12.2021. GODINE

Dalje?

Dokumenti:
Naziv dokumenta
· Zasnivanje radnog odnosa- 3 medicinske sestre na neodređeno vreme i 1 medicinska sestra na određeno vreme.
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu - 1 izvršilac za radno mesto medicinska sestra - tehničar na određeno vreme
· Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto doktora medicine
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu - doktor medicine specijalista na određeno vreme
· Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto viša medicinska sestra-tehničar
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 08.11.2021 - 2 izvršilaca za radno mesto psiholog na neodređeno vreme
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 28.10.2021 - 2 izvršilaca za radno mesto medicinska sestra - tehničar na određeno vreme
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 11.10.2021 - 1 izvršilac za radno mesto medicinska sestra - tehničar na određeno vreme
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu - Diplomirani pravnik za pravne , kadrovske i administrativne poslove ( na neodređeno vreme)
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 30.7.2021 - 2 izvršilaca za radno mesto medicinska sestra - tehničar
· Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto diplomirani pravnik za pravne , kadrovske i administrativne poslove
· Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 2 izvršilaca za radno mesto medicinska sestra - tehničar
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 23.06.2021 i od 01.07.2021
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu - socijalni radnik ( na neodređeno vreme)
· Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 2 izvršilaca za radno mesto doktora medicine
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 17.05.2021
· Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto socijalni radnik
· Javni oglas za prijem u radni odnos maj 2021
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 08.03.2021. godine
· Javni oglas za prijem u radni odnos
· Obaveštenje o izboru kandidata po javnim oglasima za popunu poslova
· Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto doktora medicine
· Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - 1 izvršilac za radno mesto viša medicinska sestra-tehničar
· Javni oglas za doktora specijalistu 25.01.2021