Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Odsek za pravne kadrovske i administrativne poslove

 

  • prati nove zakonske propise starajući se da se oni primene u praksi;
  • obezbeđuje potpunu i pravilnu normativno-pravnu osnovu za delatnost Instituta;
  • obezbeđuje planiranje, prijem i praćenje kretanja kadrova na nivou Instituta;
  •  obezbeđuje pružanje pravne i druge pomoći radu organa upravljanja u Institutu kao i rad različitih komisija;
  •  obezbeđuje da se opšti i tehnički poslovi u Institutu obave brzo, kvalitetno i ekonomično.      

      
Rukovodilac odseka pravnih kadrovskih i administrativnih poslova:      
Danka Jaćimović, dipl.pravnik      
kontakt:011/ 330-75-24