Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Nastava / Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Na Institutu za mentalno zdravlje odvija se nastava koja uključuje:

 

Osnovne akademske studije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) na studijskim programima: Defektologija i Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju  za sticanje akademskog naziva diplomirani defektolog, kao i na studijskom programu Logopedija za sticanje akademskog naziva diplomirani logoped.    

U nastavi na Institutu učestvuju nastavnici FASPER-a:

  • Doc. dr Maja Milovanović