Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Home / Home / Izveštaji za RFZO

Izveštaji za RFZO u PDF formatu


Dokumenti:
Naziv dokumenta
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 13.05.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 13.05.2021
· Zalihe lekova na dan 13.05.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 12.05.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 12.05.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 12.05.2021
· Zalihe lekova na dan 12.05.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 11.05.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 11.05.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 11.05.2021
· Zalihe lekova na dan 11.05.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 10.05.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 10.05.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 10.05.2021
· Zalihe lekova na dan 10.05.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 07.05.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 03.05.2021. do 07.05.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 03.05.2021. do 07.05.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 03.05.2021 do 07.05.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 07.05.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 07.05.2021
· Zalihe lekova na dan 07.05.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 06.05.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 06.05.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 06.05.2021
· Zalihe lekova na dan 06.05.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 05.05.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 05.05.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 05.05.2021
· Zalihe lekova na dan 05.05.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 29.04.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 26.04.2021 do 30.04.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 26.04.2021 do 30.04.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 26.04.2021 do 30.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 29.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 29.04.2021
· Zalihe lekova na dan 29.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 28.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 28.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 28.04.2021
· Zalihe lekova na dan 28.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 27.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 27.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 27.04.2021
· Zalihe lekova na dan 27.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 26.04.2021
· Zalihe lekova na dan 26.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 26.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 26.04.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 19.04.2021 do 24.04.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 19.04.2021 do 24.04.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 19.04.2021 do 24.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 23.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 23.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 23.04.2021
· Zalihe lekova na dan 23.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 22.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 22.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 22.04.2021
· Zalihe lekova na dan 22.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 21.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 21.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 21.04.2021
· Zalihe lekova na dan 21.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 20.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 20.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 20.04.2021
· Zalihe lekova na dan 20.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 19.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 19.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 19.04.2021
· Zalihe lekova na dan 19.04.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 12.04.2021 do 17.04.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 12.04.2021 do 17.04.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 12.04.2021 do 17.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 16.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 16.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 16.04.2021
· Zalihe lekova na dan 16.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 15.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 15.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 15.04.2021
· Zalihe lekova na dan 15.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 14.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 14.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 14.04.2021
· Zalihe lekova na dan 14.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 13.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 13.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 13.04.2021
· Zalihe lekova na dan 13.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 12.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 12.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 12.04.2021
· Zalihe lekova na dan 12.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 09.04.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 05.04.2021. do 10.04.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 05.04.2021. do 10.04.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 05.04.2021 do 10.04.2021
· Zalihe lekova na dan 09.04.2021.
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 09.04.2021.
· Zalihe lekova za nesigurana lica na dan 09.04.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 08.04.2021.
· Zalihe lekova na dan 08.04.2021.
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 08.04.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 08.04.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 07.04.2021
· Zalihe lekova na dan 07.04.2021.
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 07.04.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 07.04.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 06.04.2021.
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 29.03.2021. do 02.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 05.04.2021
· Zalihe lekova na dan 05.04.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 29.03.2021 do 02.04.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 05.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 02.04.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 29.03.2021 do 02.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 02.04.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 02.04.2021.
· Zalihe lekova na dan 02.04.2021.
· Tabela dnevnog stanja na racunu na dan 01.04.2021
· Zalihe lekova na dan 01.04.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 01.04.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 31.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 01.04.2021
· Zalihe lekova na dan 30.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 30.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 29.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 30.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 29.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 29.03.2021
· Zalihe lekova na dan 29.03.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 22.03.2021 do 26.03.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 22.03.2021 do 26.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 26.03.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 22.03.2021. do 26.03.2021
· Zalihe lekova na dan 26.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 26.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 26.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 25.03.2021
· Zalihe lekova na dan 25.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 25.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 24.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 25.03.2021
· Zalihe lekova na dan 24.03.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 24.03.2021.
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 24.03.2021.
· Tabela dnevnog stanja na racunu na dan 23.03.2021
· Zalihe lekova na dan 23.03.2021.
· Tabela dnevnog stanja na racunu na dan 19.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 23.03.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 23.03.2021.
· Tabela Imz pregled ažuriranja na sajtu za period od 15.03. do 19.03.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 15.03. do 19.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 22.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 19.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 22.03.2021
· Zalihe lekova na dan 22.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 19.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 19.03.2021
· Zalihe lekova na dan 19.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 18.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 18.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 18.03.2021
· Zalihe lekova na dan 18.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 17.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 17.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 17.03.2021
· Zalihe lekova na dan 17.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 16.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 16.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 16.03.2021
· Zalihe lekova na dan 16.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 15.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 15.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 15.03.2021
· Zalihe lekova na dan 15.03.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 08.03.2021 do 13.03.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 08.03.2021 do 13.03.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 08.03.2021 do 13.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 12.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 12.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 12.03.2021
· Zalihe lekova na dan 12.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 11.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 11.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 11.03.2021
· Zalihe lekova na dan 11.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 10.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 10.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 10.03.2021
· Zalihe lekova na dan 10.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 09.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 09.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 09.03.2021
· Zalihe lekova na dan 09.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 08.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 08.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 08.03.2021
· Zalihe lekova na dan 08.03.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 01.03.2021 do 05.03.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 01.03.2021. do 05.03.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 01.03.2021 do 05.03.2021
· Tabela dnebnog stanja na računu na dan 05.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 05.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 05.03.2021
· Zalihe lekova na dan 05.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 04.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 04.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 04.03.2021
· Zalihe lekova na dan 04.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 03.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 03.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 03.03.2021
· Zalihe lekova na dan 03.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 02.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 02.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 02.03.2021
· Zalihe lekova na dan 02.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 01.03.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 01.03.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 01.03.2021
· Zalihe lekova na dan 01.03.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 26.02.2021
· Zalihe lekova na dan 26.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 26.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 26.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 25.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 25.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 25.02.2021
· Zalihe lekova na dan 25.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 24.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 24.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 24.02.2021
· Zalihe lekova na dan 24.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 23.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 23.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 23.02.2021
· Zalihe lekova na dan 23.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 22.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 22.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 22.02.2021
· Zalihe lekova na dan 22.02.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 15.02.2021 do 19.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 19.02.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 15.02.2021. do 19.02.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 15.02.2021 do 19.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 19.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 19.02.2021
· Zalihe lekova na dan 19.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 18.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 18.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 18.02.2021
· Zalihe lekova na dan 18.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 17.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 17.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 17.02.2021
· Zalihe lekova na dan 17.02.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 08.12.2021 do 12.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 12.02.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 08.02.2021. do 12.02.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 08.02.2021 do 12.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 12.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 12.02.2021
· Zalihe lekova na dan 12.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 11.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 11.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 11.02.2021
· Zalihe lekova na dan 11.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 10.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 10.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 10.02.2021
· Zalihe lekova na dan 10.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 09.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 09.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 09.02.2021
· Zalihe lekova na dan 09.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 08.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 08.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 08.02.2021
· Zalihe lekova na dan 08.02.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 01.02.2021 do 05.02.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 01.02.2021. do 05.02.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 01.02.2021 do 05.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 05.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 05.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 05.02.2021
· Zalihe lekova na dan 05.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 04.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 04.02.2021
· Zalihe lekova na dan 04.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 03.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 04.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 03.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 03.02.2021
· Zalihe lekova na dan 03.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 02.02.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 02.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 02.02.2021
· Zalihe lekova na dan 02.02.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 01.02.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 25.01.2021 do 29.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 01.02.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 01.02.2021
· Zalihe lekova na dan 01.02.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 25.01. do 29.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 29.01.2021
· Tabela Imz pregled ažuriranja na sajtu za period od 25.01. do 29.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 29.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 29.01.2021
· Zalihe lekova na dan 29.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 28.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 28.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 28.01.2021
· Zalihe lekova na dan 28.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 27.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 27.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 27.01.2021
· Zalihe lekova na dan 27.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 26.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 26.01.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 26.01.2021.
· Zalihe lekova na dan 26.01.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 25.01.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 22.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 25.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 25.01.2021
· Zalihe lekova na dan 25.01.2021
· Tabele IMZ-a pregled ažuriranja na sajtu za period od 18-22.01.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 18-22.01.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 18-22.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 21.01.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 21.01.2021.
· Zalihe lekova na dan 21.01.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 20.01.2021.
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 19.01.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 19.01.2021.
· Zalihe lekova na dan 19.01.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 18.01.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 18.01.2021.
· Plaćanje prema dobavljačima za period 11-15.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 18.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 18.01.2021
· Zalihe lekova na dan 18.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu 15.01.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period 11.-15.01.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period 11-15.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 15.01.2021.
· Zalihe lekova za neosirurana lica na dan 15.01.2021.
· Zalihe lekova na dan 15.01.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 14.01.2021.
· Zalihe medicinskog i potrosnog materijala na dan 14.01.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 14.01.2021.
· Zalihe lekova na dan 14.01.2021.
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 13.01.2021.
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 13.01.2021.
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 13.01.2021.
· Zalihe lekova na dan 13.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 12.01.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period 04-09.01.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period 04-09.01.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period 04.-09.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 12.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 12.01.2021
· Zalihe lekova na dan 12.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu 11.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 11.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 11.01.2021
· Zalihe lekova na dan 11.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 08.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 08.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 08.01.2021
· Zalihe lekova na dan 08.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 06.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 06.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 06.01.2021
· Zalihe lekova na dan 06.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 05.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 05.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 05.01.2021
· Zalihe lekova na dan 05.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 04.01.2021
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 04.01.2021
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 04.01.2021
· Zalihe lekova na dan 04.01.2021
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 28.12.2020 do 01.01.2021
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 28.12.2020. do 01.01.2021
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 28.12.2020 do 01.01.2021
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 31.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 31.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 31.12.2020
· Zalihe lekova na dan 31.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 30.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 30.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 30.12.2020
· Zalihe lekova na dan 30.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 29.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 29.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 29.12.2020
· Zalihe lekova na dan 29.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 28.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 28.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 28.12.2020
· Zalihe lekova na dan 28.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 25.12.2020
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 21.12.2020 do 26.12.2020
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 21.12.2020 do 26.12.2020
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 21.12.2020. do 26.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 25.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 25.12.2020
· Zalihe lekova na dan 25.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 24.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 24.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 24.12.2020
· Zalihe lekova na dan 24.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 23.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 23.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 23.12.2020
· Zalihe lekova na dan 23.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 22.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 22.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 22.12.2020
· Zalihe lekova na dan 22.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 21.12.2020
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 14.12.2020. do 19.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 21.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 21.12.2020
· Zalihe lekova na dan 21.12.2020
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period od 14.12.2020 do 19.12.2020
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 14.12 do 19.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 18.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 18.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 18.12.2020
· Zalihe lekova na dan 18.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 17.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 17.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 17.12.2020
· Zalihe lekova na dan 17.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 16.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 16.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 16.12.2020
· Zalihe lekova na dan 16.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan15.12.2020
· Zalihe lekova na dan 15.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 15.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 15.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 14.12.2020
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period 07.-12.122020
· Tabela dnevnog stanja na računu 11.12.2020
· Plaćanje prema dobavljačima za period 07.12.-12.12.2020
· Zalihe lekova na dan 14.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 14.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 14.12.2020
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period 07-12.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 11.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 11.12.2020
· Zalihe lekova na dan 11.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 10.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 10.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 10.12.2020
· Zalihe lekova na dan 10.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 09.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 09.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 09.12.2020
· Zalihe lekova na dan 09.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 08.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 08.12.2020
· Zalihe lekova na dan 08.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 08.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 07.12.2020
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 30.11-05.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 07.12.2020
· Tabele IMZ-a pregled ažuriranja na sajtu za period od 30.11.-05.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 07.12.2020
· Zalihe lekova na dan 07.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 04.12.2020
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 30.11.-05.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 04.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 04.12.2020
· Zalihe lekova na dan 04.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 03.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 03.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 03.12.2020
· Zalihe lekova na dan 03.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 02.12.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 01.12.2020
· Zalihe lekova na dan 01.12.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 01.12.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 30.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 30.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 30.11.2020
· Zalihe lekova na dan 30.11.2020
· Tabele IMZ-a pregled ažuriranja na sajtu za period od 23-28.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 27.11.2020
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 23-28.11.2020
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 23-28.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 27.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 27.11.2020
· Zalihe lekova na dan 27.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 26.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 26.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 26.11.2020
· Zalihe lekova na dan 26.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 25.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 25.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 25.11.2020
· Zalihe lekova na dan 25.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 24.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 24.11.2020
· Zalihe lekova na dan 24.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 24.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 23.11.2020
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period od 16-21.11.2020
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 16-21.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 23.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 23.11.2020
· Zalihe lekova na dan 23.11.2020
· Tabele IMZ-a pregled ažuriranja na sajtu za period od 16-21.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 20.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 20.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 20.11.2020
· Zalihe lekova na dan 20.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 19.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 19.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 19.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 19.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 18.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 18.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 18.11.2020
· Zalihe lekova na dan 18.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 17.11.2020
· Specifikacija izvršenih plaćanja za period 09-13.11.2020
· Tabela IMZ pregled ažuriranja na sajtu za period 09.-13.112020
· Plaćanje prema dobavljačima za period 09.11.-13.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 16.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 16.11.2020
· Zalihe lekova na dan 16.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 13.11.2020
· Zalihe lekova na dan 13.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 13.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 13.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 12.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 12.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 12.11.2020
· Zalihe lekova na dan 12.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 10.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 10.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 10.11.2020
· Zalihe lekova na dan 10.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 09.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 09.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 09.11.2020
· Zalihe lekova na dan 09.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 06.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 06.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 06.11.2020
· Zalihe lekova na dan 06.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 05.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 05.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 05.11.2020
· Zalihe lekova na dan 05.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu 04.11.2020
· Zalihe lekova na dan 04.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 04.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 04.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 03.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 03.11.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 03.11.2020
· Zalihe lekova na dan 03.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 02.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 29.10.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 30.10.2020
· Zalihe lekova na dan 02.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 02.11.2020
· Zalihe lekova na dan 30.10.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 02.11.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 02.11.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 29.10.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 29.10.2020
· Zalihe lekova na dan 29.10.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 29.10.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 27.10.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 28.10.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 28.10.2020
· Zalihe lekova na dan 28.10.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 27.10.2020
· Zalihe lekova na dan 27.10.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 27.10.2020
· Zalihe lekova na dan 26.10.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 26.10.2020
· Tabele IMZ-a pregled ažuriranja na sajtu za period od 19-23.10.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 23.10.2020
· Plaćanje prema dobavljačima za period od 19-23.10.2020
· Zalihe lekova na dan 23.10.2020
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 23.10.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 23.10.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 22.10.2020
· Tabela dnevnog stanja na računu na dan 26.10.2020.
· Zalihe medicinskog i potrošnog materijala na dan 26.10.2020
· Zalihe lekova za neosigurana lica na dan 26.10.2020
· Zalihe lekova na dan 26.10.2020