Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Pacijenti / Klubovi

 

 SOCIOTERAPIJSKI KLUB ČETVRTKOM

 

U klubu se sprovodi socioterapija i rehabilitacija lečenih pacijenta koji boluju od hroničnih psihijatrijskih poremećaja, kojom se unapređuje oporavak pacijenata sa ciljem obogaćivanja i poboljšavanja socijalnih i životnih uslova. Klub omogućava pacijentima da jedan deo dana provedu u sredini gde se stvara osećaj pripadnosti grupi i zajednici i redukuje osećaj usamljenosti. Razmenjuju se iskustva među pacijentima, dogovara se o zajedničim akcijama,organizuju se različite društvene aktivnosti, druži se i zabavlja.

Članovi kluba sastaju se svakog četvrtka posle podne od 14 do 18 časova u Odeljenju za specijalističko konsultativne preglede odraslih Instituta za mentalno zdravlje.

Svaki sastanak kluba ima određenu temu čiji su sadržaji različiti, od stručnih predavanja terapeuta, preko predavanja koje organizuju članovi kluba, do tema zabavnog karaktera po slobodnom izboru članova.

U okviru aktivnosti, pacijenti imaju mogućnost da učestvuju u radu psihoterapijske grupe koju vodi Jelena Ristić Doka kl.psiholog specijalista.

Slikarske radionice u klubu se održavaju jednom mesečno. Ciljevi ovih radionica odnose se na psihosocijalnu podršku: na podsticanje inicijative, opažanja, mašte, slobode izraza, na smanjenje pasivnosti, na jačanje motivacije, poboljšanje strukturisanja vremena i kontakata među učesnicima, tj. druženja uz rad.

Kako doći u klub?

Uz saradnju i dogovor sa ordinirajućim psihijatrom Instituta. Članovi Kluba su isključivo pacijenti Instituta, i članovi njihovih porodica.

Ko vodi klub?

Jelena Janković, master socijalnog rada

Jelena Ristić Doka, kl.psiholog specijalista

Svetlana Pantelić Stevanović, medicinska sestra


 PORODIČNI KLUB -PAUNOVA

 

Porodični klub Paunova osnovan je 10. aprila 2014. godine, u Dnevnoj bolnici za bolesti zavisnosti „Prim. dr Branko Gačić“, Instituta za mentalno zdravlje.Predstavlja vid produžene terapije zasnovane na principu uzajamne pomoći u terapijskim okvirima strukturisanim kroz rad terapeuta.Učešćem u aktivnostima Kluba, pacijenti i njihova mreža podrške uče i usvajaju funkcionalne obrasce ponašanja u svim sferama života (društvenih odnosa).Specifičnost Kluba ogleda se u samostalnosti članova pri osmi-šljavanju, planiranju i realizaciji aktivnosti u kojima učestvuju. Radom Kluba rukovode terapeuti koji prisustvuju svim sastancima Kluba.

Klub održava redovne sastanke četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama Dnevne bolnice „Prim. dr Branko Gačić“. ''Za svakoga ponešto!''  -sekcije Porodičnog kluba Paunova

Aktivnosti kluba odvijaju se organizovano, kroz koordinaciju predstavnika sekcija i terapeuta Kluba. Tokom prve godine postojanja, sve realizovane aktivnosti bile su izvor informacija i inspiracije za osnivanje lista „Paunovo pero“, koji se izdaje dva puta godišnje. Rad se realizuje kroz organizovana stručna predavanja terapeuta, članova kluba i gostiju (po pozivu), kao i putem rada u

 sekcijama:

 • sekcija za prihvat novih članova
 • sekcija za međuklubsku saradnju
 • kluturno-umetnička sekcija
 • sportska sekcija
 • muzička sekcija
 • turistička sekcija 
 • sekcija domaćina
Sekcija za prihvat novih članova

Suština rada ove Sekcije je da stariji, edukovani i terapijski stabilni članovi, pomažu novim članovima da se upoznaju  sa radom Kluba, upućujući ih na sekcije i tako motivišu u otvaranju mnogobrojnih mogućnosti ličnog angažovanja. Važan zadatak je podržka da se savladaju mogući otpori prema lečenju. Dobrodošlica se pruža i mreži podrške pacijenta.

Sekcija za međuklupsku saradnju

Ostvaruje saradnju sa drugim klubo-vima kroz posete skupšinama, uzajamne radne posete, učešće u tribinama.

Kulturno-umetnička sekcija

Organizuje posete pozorištima,  muzejima i drugim kulturnim znameni-tostima; organizuje pesničke večeri; kreativne radionice dekupaž ili druge slične tehnike. Uređuje i organizuje izdavanje klupskog lista  „Paunovo pero“.

Sportska sekcija

Svoje aktivnosti realizuje kroz igra-nje šaha, stonog tenisa i plivanja, fudbala, odbojke.

Muzička sekcija

Aktivnosti ove Sekcije odnose se na interaktivno, grupno kreiranje muzi-čkih kompozicija, uz prisustvo gosta-muzikoterapeuta ili samostalno uz koordinatora muzičke sekcije. Organi-zuje predavanja iz terapije plesom, kao i plesne radionice.

Turistička sekcija

Sekcija organizuje putovanja na različite destinacije u skladu sa interesovanjima članova Kluba.

Sekcija domaćina

Vodi brigu o evidenciji dolazaka, održavanju prostorija Kluba,  poslu-ženju tokom sastanaka članova Kluba i tokom posebnih događaja.U aktivnostima rada sekcija učestvuju saradnici u lečenju   i ostali članovi porodice.

O članovima....

Članom Porodičnog kluba Paunova mogu postati pacijenti koji završe program  porodične terapije bolesti zavisnosti,  psihoedukativni program, kao i pacijenti na dispanzerskom tretmanu Dnevne bolnica „Prim dr Branko Gačić“, uz prethodni dogovor ordinirajućeg lekara i terapeuta Kluba.


       SOCIOTERAPIJSKI PORODIČNI KLUB OSOBA LEČENIH OD BOLESTI ZAVISNOSTI-PALMOTIĆEVA

 

Socioterapijski porodični klub osoba lečenih od bolesti zavisnosti - STPK „Palmotićeva“, osnovan je 16.03.1963. godine. Osnivači kluba su prof. dr Dušan Petrović i soc. rad. Jovica Potrebić – prvi terapeut kluba. Najstariji je, najorganizovaniji i najveći klub u Srbiji. Predstavlja vid produžene terapije zasnovane na principu uzajamne pomoći u terapijskim okvirima strukturisanim kroz rad terapeuta.

U Klubu lečeni pacijenti i članovi njihovih porodica uče i usvajaju funkcionalne obrasce ponašanja u svim sferama života.Specifičnost Kluba je u tome da članovi osmišljavaju, planiraju i realizuju sve aktivnosti u kojima učestvuju. Radom Kluba rukovode terapeuti koji prisustvuju svim sastancima Kluba.

Klub održava redovne sastanke četvrtkom od 16-19.30 časova u prostorijama Dnevne bolnice Klinike za bolesti zavisnosti. Svakom sastanku Kluba prisustvuje oko 40 članova, a dosta članova  aktivno je preko 5 godina.

O aktivnostima...

Aktivnosti Kluba mogu se podeliti na aktivnosti koje se odvijaju u klupskim prostorijama i van njih. Glavna aktivnost svakog četvrtka je centralna tema koja se održava u terminu od 18-19 časova. Sadržaji tema su različiti :

 •   stručna predavanja terapeuta
 •  predavanja članova kluba
 •   tribine o lečenju bolesti zavisnosti
 •   teme zabavnog karaktera 
 •    teme po slobodnom izboru članova
 •   teme gostiju - članova drugih klubova lečenih alkoholičara.

Značajan deo aktivnosti članova realizuje se i ostalim danima van prostorija Kluba.

Zbog velikog broja članova, aktivnosti Kluba realizuju se kroz rad sekcija.

Kulturno-informativna sekcija

Organizuje posete pozorištu,  muzejima i drugim kulturnim znamenitostima. Uređuje i organizuje izdavanje klupskog lista  „Osvit“.

Sekcija za međuklupsku saradnju

Ostvaruje saradnju sa drugim klubovima kroz posete skupšinama, uzajamne radne posete, učešće u tribinama.

Planinarska sekcija

Aktivnosti ove Sekcije su organizacije izleta i druženja u prirodi.

Sekcija domaćina

Vodi brigu o održavanju prostorija Kluba, o evidenciji dolazaka i radu kafe kuhinje.

Sekcija za prihvat novih članova

Suština rada ove Sekcije je da stariji, edukovani i terapijski stabilni članovi, pomažu mlađim da savladaju otpore prema lečenju koristeći sopstvena iskustva.

U svim aktivnostima rada sekcija učestvuju saradnici u lečenju i ostali članovi porodice.

O članovima....

 Članom Socioterapijskog porodičnog kluba „Palmotićeva“,  mogu postati pacijenti (i članovi njihovih porodica) koji završe program  sistemske terapije bolesti zavisnosti,psihoedukativni program, kao i pacijenti na dispanzerskom tretmanu Klinike za bolesti zavisnosti, uz prethodni dogovor ordinirajućeg lekara i terapeuta Kluba.


KLUB-PASAŽ

 

Klub za adolescente „Pasaž“, otvoren je svakog prvog  utorka  u mesecu od 17 do 20č i namenjen pacijentima koji su završili hospitalno lečenje u Dnevnoj bolnici za adolescente.Klub radi po principima socioterapijske grupe koja delom koristi tehniku grupne analize usmerene ka relacionim poremećajima, a delom tehniku ekspresivne terapije, sve u cilju uspostavljanja stabilne remisije i prevencije recidiva mentalnih poremećaja adolescenata i mladih.

Klub vode psihijatar – psihoterapeut i medicinska sestra, a u realizovanje kreativnih aktivnosti direktivno se uključuju pacijenti. To rezultira čestim izložbama fotografije, čitanjem spostvene poezije i proze, razmenom iskustava u konkurisanju za stipendije i sa putovanja, kao i esejističkim izveštajima po povratku adolescenata sa njih. U okviru „Pasaža“ povremeno se formiraju vršnjačke grupe samopomoći, koje su aktivne u borbi za ljudska prava, u prevenciji samoubistva mladih i destigmatizaciji mentalnih poremećaja.

Značajno je pomenuti i razmenu iskustava za adekvatno predstavljanje ličnih sposobnosti, te pokazivanje inicijative za uključivanje u radnu sredinu, nekada i kroz zajedničko učešće, što povećava socijalnu efikasnost i predstavlja važan pokazateljj rasta i razvoja adolescenata na putu samostalnosti.


  KLUB ZA TREĆE DOBA

 

Klupskim aktivnostima, jednog dana u sedmici, obezbeđuju su konsultacije za sve zainteresovane koji žele bolje da upoznaju i shvate probleme sa kojima se populacija trećeg doba susreće. Svim zainteresovanim klijentima i korisnicima biće omogućena socioterapija kroz druženja, relaksaciju, kreativnu manuelnu delatnost i mentalnu aktivnost. Zaposleni u Kabinetu, edukovani su da u svakom trenutku pomognu svima koji žele da se angažuju oko nege i brige o starim licima.
Kada?
Ponedeljak: 13.00 – 20.00
Zašto?
Ovde smo zbog Vas, da Vam pomognemo u rešavanju problema sa kojima se susrećete i olakšamo tegobe koje Vam ometaju svakodnevno funkcionisanje.