Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Home / O institutu / Organizaciona shema Instituta za mentalno zdravlje
UPRAVA
KLINIKA ZA ODRASLE

Dnevna bolnica za odrasle

 • Dnevna bolnica za psihotične poremećaje
 • Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti
 • Dnevna bolnica za afektivne poremećaje
KLINIKA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
 • Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti
 • Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti "Prim. dr Zoran Stanković"
 • Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti "Prim. dr Branko Gačić"
 • Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji    

KLINIKA ZA DECU I OMLADINU

 • Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede
 • Kliničko odeljenje za decu i omladinu
 • Dnevna bolnica za decu "Prof. dr Svetomir Bojanin"
 • Dnevna bolnica za adolescente    
ODSEK ZA EPILEPSIJU I KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU "Prof. dr Dragoslav Ercegovac"
ODSEK ZA MEDICINSKU GENETIKU "Prof. dr Slavka Morić - Petrović"
SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU DELATNOST I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
 • Kabinet za kliničke studije
SLUŽBA ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST "Prof.dr Predrag Kaličanin"   
 • Kabinet za obrazovnu delatnost
ODSEK ZA PRAVNE KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
ODSEK FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA    
     

 


Dokumenti: