Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Home / Edukacije / Lekcije IMZ

I semestar 2020/2021. godine

 

Lekcije počinju u  09:00


04. decembar 2020.

Lečenje epilepsije: izbor optimalnog leka  (Goodwill)

Doc. dr Maja Milovanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet, Beograd,

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

27. novembar 2020.

Bipolarni afektivni poremećaj – dijagnostički i terapijski  izazovi

Dr Vesna Stefanović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

20. novembar 2020.

Elektrokonvulzivna terapija u kliničkoj praksi

Doc. dr Zvezdana Stojanović, Vojnomedicinska akademija,

06. novembar 2020.

Terapija dugodelujućim antipsihoticima (Janssen)

Doc. dr Čedo Miljević, Dr Sanja Nikolić, dr sci, Asist. dr Danilo Pešić

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

23. oktobar 2020.

Farmakovigilanca i prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove u Republici Srbiji

Marko Erić, dipl. farm., Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Dr Marija Mihailović, spec. kl. farmakologije,

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

16. oktobar 2020.

Integrativni pristup farmakoterapiji anksioznih i depresivnih poremećaja (Goodwill)

Doc. dr Bojana Pejušković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Institut za mentalno zdravlje, Beograd


Fotografije:
Lekcije

Dalje: Arhiva