Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Edukacije / Lekcije Instituta za mentalno zdravlje

Lekcije Instituta za mentalno zdravlje –
II semestar 2023/2024.19. januar 2024.
Savremena terapija velikih depresivnih poremećaja
 • Prof. dr Olivera Vuković
 • Kl. asist. Danilo Pešić-Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

26. januar 2024.
„Introjekcija i projekcija“ – promocija knjige iz edicije „Ljudi govore“
 • Prof. dr Tomislav Sedmak
 • Prof. dr Branko Ćorić

08. mart 2024.
Zonisamid u lečenju epilepsija
 • Doc. dr Maja Milovanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet, Beograd, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Đurđica Čvorović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

20. mart 2024.
Terapijski izazovi i šanse pri primeni Kvetiapina XR u kliničkoj praksi
 • Prof. dr Olivera Vuković, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Prim. dr Vesna Stefanović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Dunja Ranđelović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

22. mart 2024.
Forenzička psihologija
 • Prof. Irena Bošković,Erasmus, Univerzitetu u Roterdamu

14. april 2024.
Mesto i značaj metoda neinvazivne
stimulacije mozga u psihijatriji i neurologiji
61. rođendan Instituta za mentalno zdravljeLekcije Instituta za mentalno zdravlje –
I semestar 2023/2024.

 

15. septembar 2023.
Šta nam novo donosi Okedi?
 • Doc. dr Čedo Miljević, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Vesna Stefanović, Institut za mentalno zdravlje Beograd

24. novembar 2023.
Značaj satire za mentalno zdravlje
 • Prof. Žarko Trebješanin, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet, Beograd
 • „Kolektivno ludilo“ – promocija knjige
 • Dr Slobodan Simić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

08. decembar 2023.
Fitoterapija - mentalno i telesno zdravlje u fokusu
 • Prof. dr Olivera Vuković
 • Doc. dr Čedo Miljević-Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

22. decembar 2023.
Farmakološki tretman komorbidnih
neuropsihijatrijskih poremećaja
 • Doc. dr Bojana Pejušković, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Doc. dr Maja Milovanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet, Beograd, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
U susret  obeležavanju značajnog jubileja-60 godina postojanja
Instituta za mentalno zdravlje, započinjemo poseban ciklus
"Lekcija" koje će se održavati jednom mesečno

 

09. septembar 2022.
F00 - Demencija u Alchajmerovoj bolesti
 • Doc. dr Maja Milovanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,Univerzitet, Beograd, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Mr sci. Aleksandra Parojčić, Institut za mentalno zdravlje Beograd

21. oktobar 2022.
O novinama u lečenju bolesti zavisnosti

 • Dr Marija Dabetić,  
 • Prim. dr Ivica Mladenović,  
 • Dr Nikola Jovanović

Institut za mentalno zdravlje ,Beograd


25. novembar 2022.
Psihotični poremećaji - aktuelnosti

 • Prof. dr Nađa Marić Bojović
 • Kl. asist.  dr Vanja Mandić Maravić
 • Kl. asist.  dr Sanja Andrić Petrović

Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu,

Institut za mentalno zdravlje, Beograd


16. decembar 2022.
Novine u lečenju anksioznih i depresivnih poremećaja

 •  Prof. dr Olivera Vuković
 • Doc. dr Bojana Pejušković
 • Doc. dr Milutin Kostić

Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu,

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

13. januar 2023.
Aktuelnosti i nova saznanja u istraživanju shizofrenije  i srodnih poremećaja
 • Dr Marina Mihaljević,  Johns Hopkins University School of Medicine Baltimor, SAD, Klinika za psihijatriju  UKCS, Beograd
 • Kl. asist. dr  Stefan Jerotić, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Klinika za psihijatriju  UKCS
 • Dr Miloš Marković, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd 

 

24. februar 2023.
Spektar anksioznih poremećaja – od konceptualizacije do intervencije
 • Kl. asist. dr Marija Mitković Vončina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist. dr Ana Munjiza Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

24. mart 2023.
Novine u dijagnostici i lečenju poremećaja ličnosti
 • Prim.  dr  Olga Čolović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl . asist. dr Danilo Pešić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

07. april 2023.
Kontroverze i mitovi u dečijoj i adolescentnoj psihijatriji
 • Prof. dr  Milica Pejović Milovančević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Roberto Grujičić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Jovana Maslak, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Sanja Leštarević, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

19-21. april 2023.
X FORUM
60 GODINA INSTITUTA - PROŠLOST I BUDUĆNOST SU OVDE

 

 

II semestar 2021/2022.

(postoji mogućnost izmene programa

 u zavisnosti od epidemiološke situacije)

 

25. februar 2022.
Komorbiditet depresivnih i anksioznih poremećaja –dijagnostičke i terapijske dileme
 • Prof.  dr Olivera Vuković, psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Doc.  dr Čedo Miljević,  psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

03. mart 2022.
Webinar
How effective is Esketamine in the treatment of Depression and Suicidality?
 • Martin Plöderl, clinical psychologist and psychotherapist and currently affiliated with the Paracelsus Medical University in Salzburg, Austria

 

24. mart 2022.
Tematski susret - Psihoterapija koja traje
 • Prof. dr Ljubomir Erić
 • Prof. dr Olivera Vuković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist Danilo Pešić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Ivanka Jovanović Dunjić, Privatna praksa „Psiha“, Beograd
 • Prim. dr Olga Čolović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

14. april 2022.
IX Forum Instituta za mentalno zdravlje
„Duševno zdravlje ponovo u fokusu“

 

28. april 2022.
Terapeut i strah od greške
 • Prim. dr Olga Čolović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

13. maj 2022.
Nove perspektive u lečenju psihotičnih poremećaja –kariprazin u fokusu
 • Prof.  dr Olivera Vuković, psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Doc.  dr Bojana Pejušković,  psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

10. jun 2022.
Razumevanje tipa anksioznosti preko farmakoterapijskog odgovora
 • Prof.  dr Olivera Vuković, psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist dr Danilo Pešić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

 I semestar 2021/2022.

 

29. oktobar 2021.
Terapeutska fotografija
 • Doc. dr Čedo Miljević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist. dr Milutin Kostić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Teodora Jovanović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Mina Đurić, dipl. socijalni radnik, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

05. novembar 2021.
Elektrokonvulzivna terapija u kliničkoj praksi
 • Doc. dr Zvezdana Stojanović, Vojnomedicinska akademija, Beograd

 

19. novembar 2021.
Izazovi odrastanja tokom pandemije (Simpozijum)
 • Klinika za decu i omladinu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

10. decembar 2021.
Prikaz  psiho-socijalne intervencije DIALOG+  i primena kod osoba sa poremećajima iz psihotičnog spektra
 • Prof. Dr Nađa Marić Bojović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist dr Sanja Andrić Petrović, naučni saradnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Mirjana Zebić, naučni saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  Klinika za psihijatriju KCS
 • Dr Bojana Savić, Klinika za psihijatriju KCS
 • Dr Stefan Jerotić, Klinika za psihijatriju KCS

 

24. decembar 2021.
Prikaz slučaja
 • Klinika za odrasle, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 


 

II semestar 2020/2021.

 

19. mart 2021.

 

Bipolarni afektivni poremećaj – dijagnostički i terapijski  izazovi

Dr sc. med.dr Vesna Stefanović , spec. psihijatrije

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

15. april 2021.

 

VIII Forum Instituta za mentalno zdravlje „Duševno zdravlje žena“

  

 

21. maj 2021.

 

Savremeni koncept lečenja glavobolja

 

 • Prof. dr Jasna Zidverc-Trajković, neurolog
 • Klinika za neurologiju, UKCS, Beograd
 •  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. dr Ana Podgorac, psihijatar
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd FMK, Singidunum Beograd

 

04. jun 2021.

 

Integrativni pristup farmakoterapiji anksioznih i depresivnih poremećaja: klinička iskustva

 

 • Doc. dr Olivera Vuković, psihijatar
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 •  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. dr Bojana Pejušković, psihijatar, subspecijalista kl. farmakologije
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 •  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

18. jun 2021.

 

Lekcije sa piscem: poezija i psihijatrija
 • Prim. dr Slobodan Simić, psihijatar, subspecijalista sudske psihijatrije
 • Institut za mentalno zdravlje, Beograd

    

 

25. jun 2021.

 

 Lečenje epilepsije: izbor optimalnog leka

 

 • Doc. dr Maja Milovanović, neurolog, subspecijalista kl. neurofiziologije sa epileptologijom
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 •  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd,

 

 

 

 

 

 


Dokumenti:
Fotografije:
Lekcije

Dalje: Arhiva