Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG

Новости

Симпозијум Клинике за децу и омладину, Института за ментално здравље - Изазови одрастања током пандемије

02.09.2021

Велико нам је задовољство да вас позовемо на традиционални, четврти по реду, Симпозијум Клинике за децу и омладину, Института за ментално здравље

Музика као терапија – важна донација стигла Клиници за децу и омладину Београд

28.07.2021

Више од 200 пацијената годишње дође у Клинике за децу и омладину Института за ментално здравље у Београду. Осим лекова, у њиховом излечењу веома је значајна и „уметничка“ терапија. Деца и млади у овој установи сликају, боје и свирају! Запослени у Институту обратили су се компанији Моцарт за помоћ, како би добили адекватан музички инструмент и унапредили квалитет рада са пацијентима.

Едукације

26.02.2021

Програм едукативних курсева и међународно признате едукације 2021-2022

Публикације

24.08.2021

Ново у издању Института за ментално здравље! Активности са децом у кућним условима (поручивање на телефон 011/ 33 07 513 или 33 07 581)

Психијатрија данас

17.11.2020

ISSN 0350-2538, PsychoInfo, Psychological Abstracts, EBSCO

Институт је здравствена установа терцијарног нивоа која обавља високо специјализовану, диспанзерску и стационарну здравствену делатност из области психијатрије одраслих, психијатрије развојног доба, болести зависности, клиничке генетике, клиничке психологије, епилептологије и клиничке неурофизиологије, психофармакологије, психотерапије, превенције менталних поремећаја, као и заштите и унапређења менталног здравља, медицинске биохемије и медицинског снабдевања – фармацеутске делатности.
Рад Института за ментално здравље заснива се на три стуба:
 1. Дијагностика и лечење
 2. Едукација
 3. Истраживање
Институт је наставна база неколико факултета Универзитета у Београду Медицинског факултета, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултета политичких наука, Филозофског факултета, школа других универзитета: Департмана за психологију и Департмана за социјални рад Универзитета Сингидунум, као и других школа: Високе струковне школе за социјални рад, Средње, Више и Високе медицинске школе струковних студија.Колаборативни центар СЗО - WHO – Институт је 28.10.2017. године поново именован за Колаборативни центар WHO за период од наредне 4 године. https://www.euro.who.int/en/countries/serbia
      У оквиру својих делатности Институт се бави:
 • лечењем менталних поремећаја примењујући утврђене стручне и доктринарне критеријуме, односно принципе добре клиничке праксе;
 • превенцијом менталних поремећаја и унапређењем менталног здравља;
 • електроенцефалографијом, дијагностиком и лечењем епилептичних и других пароксизмалних неуропсихијатријских поремећаја
 • школовањем (основне и последипломске студије), континуираном едукацијом, специјализацијом и ужом специјализацијом за своје сараднике, као и здравствене раднике и здравствене  сараднике других здравствених установа и других правних субјеката;
 • истраживањем из свих области психијатрије и сродних дисциплина, као и области заштите душевног здравља по принципима добре научне праксе;
 • организовањем и спровођењем унутрашње провере квалитета стручног рада;
 • утврђивањем мера у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама;
 • учествовањем у реформи заштите менталног здравља;
 • другим делатностима у складу са законом.

Локација:

Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија

Телефон:

(+381) 11 3307500

Учитавање
Ваша порука је послата, хвала Вам.