„Шта друго значи култура ако не измамљивање оног најфинијег, најнежнијег и најсуптилнијег из грубе материје живота, путем уметности и љубави?”

ККС у Институту за ментално здравље биће драгоцени део терапијског процеса који ће, огледањем у креативности других и уживањем у њој, интензивирати ефекте стандардног рада са особама које имају психичке тегобе – каже Светлана Здравковић, председник комисије за културни круг средом, доктор психологије.

kulturni-krug

Милана Кашанина 3

011 3307 500

Паунова 2

011 2666 166
011 2664 555

ПР др Светлана Здравковић
pr.svetlana.zdravkovic@imh.org.rs

У Клубу се спроводи рехабилитација пацијената који болују од хроничних психијатријских поремећаја. Клуб пацијентима омогућује да бар један део дана проведу у социотерапијској средини. У њему би требало да се осећају да нису усамљени, да се могу дружити са групом људи који болују од истих поремећаја и боре се са сличним потешкоћама, као и они сами.

У Клубу, лечени алкохоличари уче и усвајају здраве обрасце понашања у свим сферама друштвених односа. Специфичност Клуба је у томе да чланови сами осмишљавају, планирају и реализују све активности у којима учествују. Радом Клуба руководе терапеути који присуствују свим састанцима Клуба.

Клуб за адолесценте „Пасаж“, отворен је сваке прве среде у месецу од 17 до 20ч и намењен пацијентима који су завршили хоспитално лечење у Дневној болници за адолесценте. Клуб ради по принципима социотерапијске групе која делом користи технику групне анализе усмерене ка релационим поремећајима, а делом технику експресивне терапије.

Кабинет за треће доба представља организациону јединицу Одсека за специјалистичко-консултативне прегледе Клинике за одрасле Института за ментално здравље. Основан је са циљем дијагностиковања и лечења психичких поремећаја пацијената изнад 65. године живота и пацијената различитих старосних група који манифестују когнитивно-мнестичке поремећаје.

КАКО ДО ИМЗ?