Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić - Petrović

Odsek za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović” sastoji se
od genetičkog savetovališta i genetičke laboratorije. U okviru genetičkog savetovališta
pruža se genetički savet vezan za definisanje rizika za prenošenje,oboljevanje i prevenciju naslednih oboljenja.
U okviru genetičke laboratorije vrše se analize na citogenetičkom nivou na kulturi ćelija iz plodove vode (amniocenteza), kulturi limfocita iz periferne i fetalne krvi (kordocenteza)i ćelijama dobijene biopsijom horionskih čupica (horiocenteza - direktnom metodom).
Tim Odseka bavi se i edukacijom, istraživanjima i održavanjem baze podataka.


 


 Članovi tima Odseka za medicinsku genetiku

       “Prof. Dr Slavka Morić-Petrović”

Šef odseka:

Dr Marko Jelisavčić, spec. pedijatrije


Tanja Radić, dr sc, molekularni biolog i fiziolog
Petromila Subota, laboratorijski tehničar
Ivana Bakočević, medicinska sestra
 
Radno vreme:

Odseka za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović”:
Svakog radnog dana od 7 do 14 časova, osim utorka od 7 do 15 časova.
 
Radno vreme genetičkog savetovališta:
Ponedeljak i sreda od 9 do 12 časova
Kontakt telefon: 011/3307 587
E-mail: genetika.imz@imh.org.rs

 


Fotografije:
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić
Odsek za medicinsku genetiku Prof.dr Slavka Morić