Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Nastava / Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
Na Institutu za mentalno zdravlje odvija se nastava koja uključuje:


U nastavi na Institutu učestvuju nastavnici i saradnici MFUB:

  • Prof. dr Nađa Marić Bojović,  vanr.prof. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ,naučni savetnik
  • Prof. dr Milica Pejović-Milovančević, vanr.prof. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,viši naučni saradnik
  • Prof. dr Olivera Vuković, vanr.prof. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Doc. dr Čedo Miljević
  • Doc. dr Bojana Pejušković
  • Klin. asist. dr.sc. med. dr Marija Mitković-Vončina
  • Klin. asist. dr.sc. med. dr Milutin Kostić
  • Klin. asist. dr.sc. med. dr Maja Milosavljević
  • Klin. asist. dr.sc. med. dr Vanja Mandić-Maravić
  • Klin. asist. dr.sc. med. dr Ana Munjiza- Jovanović


Sekretar Katedre psihijatrije MFUB: Ivana Gavrilović,MA