Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Home / Istraživanja i publikacije / Ostala istraživanja

TEKUĆI PROJEKTI

 

2020/2021

Fond za nauku RS - COVID19 - #7528289

Nacionalno istraživanje mentalnog zdravlja nakon pandemije bolesti COVID-19: Višestepena analiza individualnih i socijetalnih faktora  - CoV2Soul.RS

Glavni istraživač - Nadja P. Marić

Ostali istraživači - Ljiljana Lazarević, Goran Knežević, Milica Pejović-Milovančević, Ljiljana Mihić, Zorica Terzić, Oliver Tošković, Olivera Vuković i Jovana Todorović

Više o istraživanju http://www.cov2soul.rs


2019 – Ongoing

Erasmus+ 2019-1-RS01-KA204-000910
Title: ADHD – Care: Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers
Project coordinator Serbian Brain Council. Project manager at the Institute: Prof. Nadja Marić.
ADHD – Care (more about the project) http://sbc.ac.rs/adhd-care/


Dalje: Arhiva