Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Nastava / Akademija za humani razvoj
Doc dr Nataša Ljubomirović je predavač u toj školi od njenog osnivanja, od 2017 god.


Predaje sledeće predmete:


Katedra za socijalni rad:
  • Preventivni programi u psihosocijalnoj praksi

Katedra za logopediju i okupacionu terapiju:
  • Terapija igrom
  • Pervazivni razvojni poremećaji