Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Nastava / Univerzitet Singidunum - Departman za socijalni rad
U okviru Osnovnih studija socijalnog rada u Institutu za mentalno zdravlje odvija se nastava iz predmeta:

 

  • Opšta psihopatologija
  • Socijalni rad i bolesti zavisnosti
  • Standardi profesionalnog ponašanja u socijalnom radu
  • Socijalni rad sa grupom

 

U okviru  Master studija socijalnog rada u Institutu za mentalno zdravlje odvija se nastava iz predmeta :

 

  • Područja socijalnog rada

 

U nastavi u Institutu za mentalno zdravlje učestvuju nastavnici i saradnici Departmana za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum:

Doc. dr Snežana Filipović

Doc. dr Ana Podgorac, naučni saradnik