Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Odsek za epilepsije i kliničku neurofiziologiju Prof.dr Dragoslav Ercegovac

U Odseku za epilepsije i kliničku neurofiziologiju “Prof. dr Dragoslav Ercegovacobavlja se dijagnostika i lečenje epilepsija i epileptičnih poremećaja, encefalopatija različite etiologije i organskih psihosindroma, glavobolja i drugih paroksizmalnih neuropsihijatrijskih poremećaja odraslih pacijenata, mladih osoba i dece.

Sveobuhvatna dijagnostika epilepsije uključuje klinički pregled neurologa/neuropsihijatra i video – elektroencefalografsko (EEG) snimanje. EEG se obavlja u budnom stanju, u spontanom spavanju i u toku postupaka aktivacije (hiperventilacije i fotostimulacije, mentalne aktivacije, deprivacije spavanja).

Uz pomoć savremenog Holter EEG aparata za produženo EEG i poligrafsko registrovanje, obavljaju se dugotrajna snimanja (24 do 72 sata) elektrokortikalne aktivnosti pacijenata u pokretu, van specijalizovane EEG laboratorije Odseka, čime se postiže značajno povećanje senzitivnosti registrovanja patoloških epileptiformnih promena.

U postupku lečenja bolesnika sa epilepsijom, primenjuju se savremeni terapijski postupci, uz praćenje i lečenje udruženih oboljenja i psihosocijalnu podršku. Lečenje komorbidnih psihijatrijskih stanja i bolesti naših pacijenata svih uzrasta, obavlja se u saradnji sa psihijatrima/dečijim psihijatrima Instituta za mentalno zdravlje.

U Odseku se obavlja i dijagnostika i lečenje primarnih glavobolja (migrene, tenzione glavobolje, klaster i dr.) i simptomatskih glavobolja, kao i prevencija hronične glavobolje.

Neuropsiholog, primenom neuropsiholoških mernih instrumenata, obavlja kompleksnu procenu kognitivnog funkcionisanja pacijenata kroz analizu pojedinačnih saznajnih sposobnosti i ukupnog intelektualnog funkcionisanja, čime doprinosi postavljanju dijagnoze, proceni težine oštećenja i diferencijalnoj dijagnozi neurološkog u odnosu na psihijatrijsko stanje.

Socijalni radnik učestvuje u procesu profesionalne rehabilitacije i ostvarivanju različitih prava pacijenata iz domena socijalne i porodično – pravne zaštite, kroz savetovanje pacijenata i kroz saradnju sa centrima za socijalni rad i drugim relevatnim institucijama.

Dugi niz godina, u Odseku se sprovodi edukacija medicinskih tehničara iz oblasti primene elektroencefalografije (EEG) kod dece i odraslih, u smislu sticanja teorijskih osnova i savladavanja tehnika praktičnog EEG snimanja u cilju osposobljavanja kandidata za samostalni rad.

U našem Odseku se odvija i edukacija iz kliničke neuropsihologije  jedinstvena po tome što se veštine stiču  u neposrednom radu sa pacijentima, pod supervizijom.

U Odseku za epilepsije i kliničku neurofiziologiju “Prof. Dr Dragoslav Ercegovac”, pored dijagnostike, farmakoterapije i redovnog neurološkog praćenja, prepoznata je potreba za pružanjem psihosocijalne podrške našim pacijentima.
Grupa za psihosocijalnu podršku održava se poslednjeg četvrtka u mesecu, u prostorijama Kluba Instituta za mentalno zdravlje, u trajanju od 90 minuta.Šef Odseka za epilepsije i kliničku neurofiziologiju:

Doc. dr Maja Milovanović, spec. neurologije

Glavna medicinska sestra Odseka za epilepsije i kliničku neurofiziologiju:

Snežana Zlatanov, vms

Kontakt i obaveštenja:

Tel. + 381 11 3307-580
E-pošta: epi@imh.org.rs


Dokumenti:
Fotografije:
Ljubičasti dan
Ljubičasti dan
Ljubičasti dan