Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Odsek finansijsko računovodstvenih poslova

     

  • prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti i da obezbedi njihovu pravilnu primenu u praksi;
  • obezbeđuje pravilno i celovito evidentiranje namenski opredeljenih sredstava: priliv, utrošak i dostavu podataka o stanju raspoloživih sredstava za investiciono održavanje, sredstva namenjena za edukacije, sredstva namenjena za realizaciju naučno-istraživačkih i drugih projekata, sredstva namenski opredeljenih od strane različitih donatora;
  • obezbeđuje pravilno poslovanje blagajne;
  • obezbeđuje osiguranje imovine i lica u Institutu;
  •  obezbeđuje pravilno i potpuno statističko i analitičko evidentiranje usluga i izveštavanje različitih nivoa organa vlasti;
  •  obezbeđuje pravilno i tačno dostavljanje periodičnih obračuna i izveštaja nadležnom Fondu za javno zdravlje;
  •  obezbeđuje sačinjavanje i garantuje ispravnost finansijskog plana, periodičnog i završnog računa kao i realizaciju popisa imovine Instituta.      

 

Rukovodilac odseka finansijsko - računovodstvenih poslova       

Biljana Bokić, dipl. ekonomista      

kontakt: 011/3307575