Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin

Služba „Prof. dr Predrag Kaličanin“ nosi ime po neuropsihijatru i redovnom profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, konsultantu Svetske zdravstvene organizacije – SZO za mentalno zdravlje i redovnom članu Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Dugo godina bio je načelnik Naučnoistraživačkog odeljenja Instituta. Bavio se epidemiologijom u psihijatriji, genetikom, socijalnom psihijatrijom. Bio je glavni istraživač i koistraživač osam naučnoistraživačkih projekata, od kojih pet sa međunarodnim učešćem i u saradnji sa Nacionalnim institutom za mentalno zdravlje iz Vašingtona i SZO. U inostranstvu je naročito bio poznat i cenjen po radovima iz socijalne psihijatrije i psihijatrijske epidemiologije. U našoj zemlji dao je značajan doprinos razvoju modela zaštite mentalnog zdravlja u društvenoj zajednici, razvoju psihijatrije velikih nesreća i katastrofa, zbrinjavanju i mentalnohigijenskom postupanju sa izbeglicama i prognanima. Bio je izuzetno plodan i nadaren pisac. Objavio je 48 monografija, udžbenika i priručnika, preko 180 naučnih radova i svoj izdavački opus ukrasio trotomnim delom Psihijatrija. Bio je urednik nekoliko časopisa, urednik edicije „Stresovi rata“, jedan od redaktora prevoda MKB-10 klasifikacije.
Zadatak SLUŽBE je da koncipira i izvodi naučno-istraživačke projekte za čiju realizaciju se sredstva obezbeđuju bilo u zemlji ili u inostranstvu. Osim toga, jedinica se stara o obezbeđivanju registra istraživanja koja se odvijaju na Institutu i izrađuje godišnji izveštaj u vezi sa realizacijom započetih/okončanih istraživanja.                         
Po potrebi, Služba organizuje edukaciju u cilju sticanja veština dobre naučne prakse.
Arhiva istraživačkog materijala se nalazi u okviru Službe.

Procedura prijavljivanja istraživanja/projekta na Institutu za mentalno zdravlje


Šef službe:

Prof. dr Nađa Marić Bojović, spec. psihijatarije

Tehnički sekretar službe:

Sanja Mitić

Kontakt:  sanja.mitic@imh.org.rs

Tel. 011/ 33-07-565


Kabinet za obrazovnu delatnost


Institut je nastavna baza nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu (Medicinskog fakulteta, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta),  drugih univerziteta (Univerziteta Singidunum), kao i drugih škola: Visoke strukovne škole za socijalni rad, Srednje, Više i Visoke medicinske škole strukovnih studija.  U organizaciji Kabineta odvijaju se edukacije Instituta koje imaju dugu tradiciju i prepoznate su od strane kolega u zemlji, kao i u regionu:

  • Forumi IMZ
  • Edukativni seminari IMZ
  • Lekcije IMZ
  • Druge stručne edukacije

 

Šef Kabineta:

Prof. Dr Olivera Vuković, pomoćnik direktora Instituta za mentalno zdravlje

Tehnički sekretar Kabineta:

Sanja Mitić

Kontakt:  sanja.mitic@imh.org.rs

Tel. 011/ 3307565


Biblioteka

 

U okviru Službe nalazi se dobro opremljena biblioteka, koja omogućava praćenje savremenih dostignuća u oblasti psihijatrije i u srodnim disciplinama, za zaposlene u Institutu i za spoljne saradnike.
Biblioteka je 1964. godine započela rad sa fondom od oko 500 knjiga. Sistematskim izdvajanjem sredstava povećan je i obogaćen fond stručne literature. Biblioteka danas raspolaže sa preko 6000 izdanja, 80 domaćih i stranih časopisa iz oblasti psihijatrije, neuronauka i srodnih disciplina. Rad biblioteke je unapređen izradom elektronskog kataloga koji omogućava brzo pretraživanje bibliotečkog fonda po oblastima, autoru, naslovu, ključnim rečima kao i vezom sa Internetom. Ovako specijalizovana biblioteka jedinstvena je u psihijatrijskim ustanovama u Srbiji. Bibiloteka sarađuje sa drugim bibliotekama u zemlji i inostranstvu i razmenjuje stručne časopise.

Bibliotekar:
Marko Jakovljević

Kontakt: marko.jakovljevic@imh.org.rs

Tel. 011/ 3307535;

 


Fotografije:
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Biblioteka
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Služba za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Prof.dr Predrag Kaličanin
Mala Sala NIO
Arhiva istraživačkog materijala
Jelka V sprat