Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Актуелности / Огласи
24.06.2021

Заснивање радног односа на одређено време - 2 извршилаца за радно место доктора медицине

Даље
09.06.2021

Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 17.05.2021

Обавештење о избору кандидата

Даље
25.05.2021

Заснивање радног односа на неодређено време - 1 извршилац за радно место социјални радник

Оглас важи од 25.05.2021. године

Даље
24.05.2021

Јавни оглас за пријем у радни однос мај 2021

Оглас важи од 17. до 25.05.2021. године

Даље
25.03.2021

Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 08.03.2021. године

Даље

Документи:
Назив документа
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на ОДРЕЂЕНО време: Медицинска сестра-техничар
· Oglas - Određeno vreme (medicinska sestra)
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на ОДРЕЂЕНО време: Доктор медицине специјалиста психијатрије, Доктор медицине
· Јавни оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време - Доктора медицине специјалисте психијатрије - 1 извршиоц
· Јавни оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време: Медицинска сестра-техничар
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на НЕОДРЕЂЕНО време 3 доктора и на ОДРЕЂЕНО време технички секретар
· Позив за достављање понудa за набавку Windows лиценци
· Позив на достављање понуда за набавку штампача
· Позив на достављање понуда за набавку рачунара
· Позив на достављање понуда - сервис рачунара и штампача
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на ОДРЕЂЕНО време: Медицинска сестра-техничар
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на ОДРЕЂЕНО време: Доктор медицине специјалиста психијатрије, Виши радни терапеут и Виша медицинска сестра
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на ОДРЕЂЕНО време: медицинска сестра-техничар, самостално-финансијски сарадник
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на ОДРЕЂЕНО време: Социјални радник, психијатар, психолог и 2 медицинске сестре-техничара
· Oglas - Određeno vreme (soc.radnik, psihijatar, psiholog i 2 sms)
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу-доктор медицине на одређено време
· Јавни оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време - Доктора медицине специјалисте психијатрије - 2 извршоца
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - Фармацеутски техничар
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу
· Решење о поништењу јавног огласа за биолога/молекуларног биолога на одређено време
· Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време
· Oбавештење о избору кандидата по јавном огласу -за послове доктора медицине -1 извршилац
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу-1 медицинске сестре на неодређено и 1 медицинске сестре на одређено време
· Јавни оглас за пријем у радни однос-Биолог/молекуларни биолог -на пословима Клиничке лабораторијске генетике -1 извршилац
· Обавештење о пријему по јавном огласу
· Обавештење о пријему по јавном огласу - 1 спец.психијатрије
· Обавештење о пријему по јавном огласу -Администратор информационих система и технологије
· Одлуку о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на неодређено време за послове ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
· Обавештење-избор кандидата по огласу од 19.04.2023.
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу -Самостални финансијско- рачуноводствени сарадник
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 19.04.2023.
· Јавни оглас за пријем у радни однос - Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник -1 извршилац
· Обавештење о избору -Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
· Јавни оглас за пријем у радни однос
· Оглас за продају биохемијског анализатора “COBAS INTEGRA 400 PLUS“ “COBAS INTEGRA 400 PLUS“
· Обавештење о избору специјалисте психијатрије, 2 СМС и поништење ВМС
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за доктора медицине на одређено време - Теа Трајковски - фебруар 2023
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 14.02.2023. године
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 13.12.2022. године
· Јавни оглас за пријем у радни однос : СМС/на неодређено-СМС и Психолог/на одређено
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 12.10.2022.
· Обавештење - Избор СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА на одређено време
· Обавештење о избору психолога - септембар 2022.
· Заснивање рандог односа на ОДРЕЂЕНО време - 1 извршилац за послеове СОЦИЈАЛНИ РАДНИК У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
· Обавештење-Није извршен избор за Техничара инвестиционог одржавања уређаја и опреме
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова: -ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР-АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ-1 извршилац на неодређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова-Виша медицинска сестра-техничар- 2 извршиоца на одређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова -ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР и МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ НЕУРОЛОГИЈЕ
· Обавештење - поништен оглас за др медицине на одређено време - 07.07.2022.
· Заснивање радног односа на неодређено време - 1 извршилац за радно место виша медицинска сестра-техничар и 2 извршилаца за радно место медицинске сестре - техничар
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за радно место руководиоца правних, кадровских и административних послова
· Обавештење о поништењу јавног огласа - технички секретар
· Обавештење о избору медицинске сестре - техничара на одређено време
· Јавни оглас за пријем руководиоца правних, кадровских и административних послова
· Заснивање радног односа - 1 извршилац за радно место технички секретар - административни референт на неодређено време и на одређено време медицинска сестра техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност
· Обавештење о избору кандидата - др медицине и мед.сестра-техничар
· Заснивање радног односа - 1 извршилац за радно место доктора медицине на неодређено време и 2 медицинске сестре-техничара на одређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - 3 извршиоца за радно место медицинска сестра - техничар на одређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - 1 извршилац за радно место социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност на неодређено време
· Заснивање радног односа на одређено време : 3 медицинске сестре - техничара
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова: медицинска сестра техничар - 4 извршиоца на одређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - 1 извршилац за радно место техничар инвестиционог / техничког одржавања уређаја и опреме - техничар на неодређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - 3 извршиоца за радно место медицинска сестра - техничар на неодређено време и 1 извршилац за радно место медицинска сестра - техничар на одређено време
· Заснивање радног односа на одређено време - 4 медицинске сестре - техничара
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - Доктор медицине на одређено време
· Заснивање радног односа на неодређено време - 1 социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност и 1 техничар инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - 1 извршилац за радно место медицинска сестра - техничар на одређено време
· Заснивање радног односа на одређено време - 1 извршилац за радно место доктора медицине
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - доктор медицине специјалиста на одређено време
· Заснивање радног односа на одређено време - 1 извршилац за радно место виша медицинска сестра-техничар
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 08.11.2021 - 2 извршилацa за радно место психолог на неодређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 28.10.2021 - 2 извршилацa за радно место медицинска сестра - техничар на одређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 11.10.2021 - 1 извршилац за радно место медицинска сестра - техничар на одређено време
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - Дипломирани правник за правне , кадровске и административне послове ( на неодређено време)
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 30.7.2021 - 2 извршилацa за радно место медицинска сестра - техничар
· Заснивање радног односа на неодређено време - 1 извршилац за радно место дипломирани правник за правне , кадровске и административне послове
· Заснивање радног односа на одређено време - 2 извршилацa за радно место медицинска сестра - техничар
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 23.06.2021 и од 01.07.2021
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу - социјални радник ( на неодређено време)
· Заснивање радног односа на одређено време - 2 извршилаца за радно место доктора медицине
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 17.05.2021
· Заснивање радног односа на неодређено време - 1 извршилац за радно место социјални радник
· Јавни оглас за пријем у радни однос мај 2021
· Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 08.03.2021. године
· Јавни оглас за пријем у радни однос
· Обавештење о избору кандидата по јавним огласима за попуну послова
· Заснивање радног односа на одређено време - 1 извршилац за радно место доктора медицине
· Заснивање радног односа на одређено време - 1 извршилац за радно место виша медицинска сестра-техничар
· Јавни оглас за доктора специјалисту 25.01.2021

Даље: Архива