Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
О институту / Нормативна акта
Обрасци

 


Документи:
Назив документа
· План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину
· План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2023 годину
· Пословни кодекс Института за ментално здравље -2022 година
· Извршење Плана рада за јануар-септембар 2022
· Извршење Плана рада за јануар-децембар 2021
· Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у ИМЗ
· Одлука о одређивању лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
· Систематизација
· План Института за ментално здравље за постизање родне равноправности
· Политика родне равноправности
· Правилник о уређењу поступка набавке у институту за ментално здравље
· Статут Института