Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Средњa, Вишa и Високa медицинскa школa струковних студија

На Институту за ментално здравље одвија се настава која укључује:

 

  1.   Основне струковне студије - Висока здравствена школа струковних студија  улица Цара Душана 254 , Београд- Земун

           https://www.vzsbeograd.edu.rs


     2.   Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић“ у Београду

           http://vmsmmilankovic.edu.rs

     3.   Медицинска школа Звездара

           http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs

     4.   Медицинска школа у Београду , улица Делиградска бр.31

           http://www.medicinskaskola.edu.rs