Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Одсек финансијско рачуноводствених послова

     

  • прати прописе из економско-финансијске области и да обезбеди њихову правилну примену у пракси;
  • обезбеђује правилно и целовито евидентирање наменски опредељених средстава: прилив, утрошак и доставу података о стању расположивих средстава за инвестиционо одржавање, средства намењена за едукације, средства намењена за реализацију научно-истраживачких и других пројеката, средства наменски опредељених од стране различитих донатора;
  • обезбеђује правилно пословање благајне;
  • обезбеђује осигурање имовине и лица у Институту;
  •  обезбеђује правилно и потпуно статистичко и аналитичко евидентирање услуга и извештавање различитих нивоа органа власти;
  •  обезбеђује правилно и тачно достављање периодичних обрачуна и извештаја надлежном Фонду за јавно здравље;
  •  обезбеђује сачињавање и гарантује исправност финансијског плана, периодичног и завршног рачуна као и реализацију пописа имовине Института.      

 

Руководилац одсека финансијско - рачуноводствених послова       

Биљана Бокић, дипл. економиста      

контакт: 011/3307575