Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
О институту / Организациона схема Института за ментално здравље
УПРАВА
КЛИНИКА ЗА ОДРАСЛЕ

Дневна болница за одрасле

 • Дневна болница за психотичне поремећаје
 • Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности
 • Дневна болница за афективне поремећаје
КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
 • Клиничко одељење за болести зависности
 • Дневна болница за болести зависности "Прим. др Зоран Станковић"
 • Дневна болница за болести зависности "Прим. др Бранко Гачић"
 • Дневна болница за болести зависности у адолесценцији    

КЛИНИКА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

 • Одељење за специјалистичко консултативне прегледе
 • Клиничко одељење за децу и омладину
 • Дневна болница за децу "Проф. др Светомир Бојанин"
 • Дневна болница за адолесценте    
ОДСЕК ЗА ЕПИЛЕПСИЈУ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ "Проф. др Драгослав Ерцеговац"
ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ "Проф. др Славка Морић - Петровић"
СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
 • Кабинет за клиничке студије
СЛУЖБА ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ "Проф.др Предраг Каличанин"   
 • Кабинет за образовну делатност
ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА    
     

 


Документи: