Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Истраживања и публикације / Публикације - издања ИМЗ
  • 2020.

Нађа П. Марић, Милутин Костић, Јанко Самарџић, Слободанка Пејовић-Николић, Оливера Вуковић: Препоруке за одговорну употребу бензодијазепина у заштити душевног здравља. Институт за ментално здравље, Београд, 2020. ISBN 978-86-82277-69-9                           -Више о приручнику-

  • 2018.

Душица Лечић Тошевски (уредник): Монографија Првих 55 година Институт за ментално здравље. Институт за ментално здравље, Београд, 2018. ISBN 978-86-82277-67-5

  • 2016.

Норман Сарторијус, Душица Лечић Тошевски (уредници):Стазе и путеви медицине. Превели са енглеског: Лечић Тошевски Д, Костић М, Мандић Маравић В, Митковић Вончина М, Муњиза М, Пељто А. Клио и Институт за ментално здравље, Београд, 2016. ISBN 978-86-7102-524-9

Ивица Младеновић: Водич за одговорно пијење – треће издање. Институт за ментално здравље, Београд, 2016. ISBN 978-86-82277-65-1

  • 2015.

Ивица Младеновић: Водич за одговорно пијење – друго издање. Институт за ментално здравље, Београд, 2015. ISBN 978-86-82277-64-4

  • 2014.

Ивица Младеновић: Водич за одговорно пијење. Београд, Институт за ментално здравље, 2014. ISBN 978-86-82277-64-4

  • 2013

Ивица Младеновић, Александар Даковић (уредници):Монографија Инкубатор здравог живота, 50 година Социотерапијског клуба лечених алкохоличара „Палмотићева“. Институт за ментално здравље, Београд,2013. ISBN 978-86-82277-63-7

  • 2012.

Светомир Бојанин, Смиљка Поповић Деушић:Психијатрија развојног доба.Институт за ментално здравље, Београд, 2012. ISBN 978-86-82277-62-0
Милица Пејовић Милованчевић, Теодора Минчић, Душанка Калањ (уредници):Приручник за примену посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Аутори: Алимпијевић Ђ, Видојевић О, Видосављевић М, Ђорђевић М, Лакић А, Минчић Т, Пејовић Милованчевић М, Радосављев Кирћански Ј, Седлецки К. Институт за ментално здравље, Београд, 2012. ИСБН 978-86-82277-61-3

  • 2011.

Горан Лажетић: Алкохолизам и наркоманија – разумети и победити зависност. Институт за ментално здравље, Београд, 2011. ISBN 978-86-82277-59-0

  • 2010.

Загорка Брадић, Душица Лечић-Тошевски (уредници):Превенција самоубиства и самоубилачког понaшања код младих. Аутори: Брадић З, Дуканац В, Јаховић С, Стојковић Павловић Ј, Марјановић А, Милићевић Ј. Институтзаменталноздравље, Београд, 2010. ISBN 978-86-82277-58-3.
Милица Пејовић Милованчевић, Душица Лечић-Тошевски (уредници):Превенција насиљакод деце и младих.Аутори: Алексић Хил О, Гарибовић Е, Калањ Д, Минчић Т, Митковић М, Пејовић Милованчевић М, Поповић Деушић С, Рајковић М. Институт за ментално здравље, Београд,2010. ISBN 978-86-82277-57-6.
 

 


Документи:

Даље: Архива