Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Публикације Института

 • Вероника Ишпановић Радојковић, Ненад Рудић, Оливера Алексић Хил (уредници и аутори), Милица Пејовић Милованчевић, Теодора Минчић, Јелена Радосављев Кирћански, Оливер Видојевић, Наташа Љубомировић (аутори): Ментална Хигјена Развојног Доба. Институт за ментално здравље, Београд, 2023.
 • Љубомир Ерић: Психотерапија,Институт за ментално здравље, III издање,Београд2006.
 • Тијана Јанкулов-Путник, Јелена Пушица-Тасић: Стазе ка менталном здрављу. Институт за ментално здравље, Београд, 2005.
 • Предраг Каличанин: Клиничка психијатрија. Институт за ментално здравље, Београд, 2003.
 • Зора Петровић: Приручник за рад медицинске сестре-техничара у психијатрији. Београд, Институт за ментално здравље, 2002.
 • Зорка Лопичић: Супервизија у психоаналитичкој психотерапији. Институт за ментално здравље, Београд, 2002.
 • Предраг Каличанин, Драгослав Ерцеговац: Психијатрија – дијагностика. Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд, 2001.
 • Hilton Davis и сар.: European early promotion project – Primary health care worker training manual. Институт за ментално здравље, Београд, 2000.
 • Бранко Ћорић: Људи говоре – заблуде у психијатрији. Институт за ментално здравље, Београд, 2000.
 • Јован Букелић: Социјална психијатрија. Институт за ментално здравље, Београд, 2000.
 • Davis Hilton и сар.: Primary Health Care Worker Training Manual. Институт за ментално здравље, Београд, 2000.
 • Виола Повше-Ивкић, Тања Говедарица: Практикум опште дефектолошке дијагностике.Институт за ментално здравље, Београд, 2000
 • Бранко Ћорић: Људи говоре – Морал и психијатрија, Савремени човек и савремена психијатрија. Институт за ментално здравље, Београд, 1999.
 • Андреа Краигхер-Гузина: Сепарациона анксиозност, поремећаји емоционалног везивања и неуротичност деце. Институт за ментално здравље, Београд, 1999.
 • Надежда Крстић: Основи развојне неуропсихологије. Институт за ментално здравље, Београд, 1999.
 • Ксенија Ковачевић, Душанка Добрашиновић: Психијатријска здравствена нега. Институт за ментално здравље, Београд, 1999.
 • Предраг Каличанин: Психијатрија у служби сатанизације и геноцида. Институт за ментално здравље, Београд, 1999.
 • Ивана Тимотијевић: Принципи фармакотерапије. Институт за ментално здравље, Београд, 1998.
 • Јован Букелић: Социјална психијатрија 1 (психопатологија). Институт за ментално здравље, Београд, 1996.
 • Каличанин П., Букелић Ј., Ишпановић Радојковић В., Лечић Тошевски Д.: The Stresss of War and Sanctions. Institute of Mental Health, 1994.
 • Предраг Каличанин, Душица Лечић-Тошевски, Јован Букелић, Вероника Ишпановић-Радојковић (уредници): Здравље под санкцијама. Институт за ментално здравље, Београд, 1994.
 • Предраг Каличанин, Душица Лечић-Тошевски, Ирида Петковић: Традиционална и научна медицина – прихватање и интеграција. Институт за ментално здравље, Европски центар за мир и развој  Универзитета за мир Уједињених нација, Савезни завод за здравствену заштиту, Београд, 1993.
 • Предраг Каличанин, Јован Букелић, Вероника Ишпановић, Душица Лечић Тошевски: Стресови рата и санкција. Институт за ментално здравље, Београд, 1994.
 • Предраг Каличанин: Бихејвиорална терапија. Институт за ментално здравље, Београд, 1991.
 • Јовица Потрeбић: Основи алкохолизма. Институт за ментално здравље, Београд, 1985.
 • Светомир Бојанин, Ковачевић Д.: Приручник за процену психомоторног развоја пред- школске деце. Институт за ментално здравље, Београд, 1984.
 • Библиографија Института за ментално здравље од 1963 до 1982. године. Институт за ментално здравље, Београд, 1983.
 • Предраг Каличанин, Љубомир Ерић: Истраживачки рад у психијатрији (социјална пси- хијатрија, последипломска настава VI). Институт за ментално здравље, Београд, 1976.
 • Мирослав Антонијевић: Социотерапија (социјална психијатрија, последипломска настава V). Институт за ментално здравље, Београд, 1976.
 • Милан Поповић: Основи психотерапије (социјална психијатрија, последипломска на- става IV). Институт за ментално здравље, Београд, 1976.
 • Љубомир Ерић, Душан Петровић: Социјална психијатрија (последипломска настава IV). Институт за ментално здравље, Београд, 1976.
 • Невенка Тадић: Психотерапија (социјална психијатрија, последипломска настава II). Институт за ментално здравље, Београд, 1976.
 • Славка Морић-Петровић, Предраг Каличанин: Социјална психијатрија (последипломска настава V). Институт за ментално здравље, Београд, 1976.

 

 


Документи:

Даље: Архива