Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Универзитет у Београду - Медицински факултет
На Институту за ментално здравље одвија се настава која укључује:


У настави на Институту учествују наставници и сарадници МФУБ:

 • Проф. др Нађа Марић Бојовић,  ванр.проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду ,научни саветник
 • Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић, ванр.проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду,виши научни сарадник
 • Проф. др Оливера Вуковић, ванр.проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду
 • Доц. др Чедо Миљевић
 • Доц. др Бојана Пејушковић
 • Доц. др Милутин Костић
 • Клин. асист. др.сц. мед. др Марија Митковић-Вончина
 • Клин. асист. др.сц. мед. др Маја Милосављевић
 • Клин. асист. др.сц. мед. др Вања Мандић-Маравић
 • Клин. асист. др.сц. мед. др Ана Муњиза- Јовановић
 • Клин. асист. др сци мед. Сања Андрић Петровић
 • Клин асист. др Данило Пешић


Секретар Катедре психијатрије МФУБ: Ивана Гавриловић,MA