Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Универзитет у Београду - Медицински факултет

На Институту за ментално здравље одвија се настава која укључује:

1)     Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине-ИАС (руководилац наставне базе Проф. Др Милица Пејовић-Милованчевић, заменик шефа Катедре)
http://med.bg.ac.rs/?page_id=12204
 
2)     Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине на енглеском језику – Studies in English (руководилац наставе на енглеском језику Проф. Др Нађа Марић Бојовић)
http://studiesinenglish.med.bg.ac.rs/
       
3)     Специјализације из психијатрије, дечије и адолесценте  психијатрије и клиничке психологије (координатор наставне базе Доц. Др Оливера Вуковић, заменик руководиоца специјалистичке наставе)
http://med.bg.ac.rs/?page_id=12419
 
4)     Докторске студије, мастер академске студије, специјалистичке академске студије
http://med.bg.ac.rs/?page_id=12237

У настави на Институту учествују наставници и сарадници МФУБ:

•    Ван. Проф. Др Нађа Марић Бојовић, научни саветник
•    Ван Проф. Др Милица Пејовић-Милованчевић, виши научни сарадник
•    Доц. Др Оливера Вуковић
•    Доц. Др Чедо Миљевић
•    Доц. Др Бојана Пејушковић
•    Кл. асистент Др Марија Митковић-Вончина, dr sci
•    Кл асистент Др Милутин Костић, dr sci
•    Кл. асистент Др Маја Милосављевић, dr sci
•    Кл. асистент Др Вања Мандић-Маравић, dr sci
•    Кл. асистент Др Ана Муњиза- Јовановић,dr sci


Секретар Катедре психијатрије МФУБ: Ивана Гавриловић,MA