Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Универзитет у Београду - Медицински факултет
На Институту за ментално здравље одвија се настава која укључује:


У настави на Институту учествују наставници и сарадници МФУБ:

  • Проф. др Нађа Марић Бојовић,  ванр.проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду ,научни саветник
  • Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић, ванр.проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду,виши научни сарадник
  • Проф. др Оливера Вуковић, ванр.проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду
  • Доц. др Чедо Миљевић
  • Доц. др Бојана Пејушковић
  • Клин. асист. др.сц. мед. др Марија Митковић-Вончина
  • Клин. асист. др.сц. мед. др Милутин Костић
  • Клин. асист. др.сц. мед. др Маја Милосављевић
  • Клин. асист. др.сц. мед. др Вања Мандић-Маравић
  • Клин. асист. др.сц. мед. др Ана Муњиза- Јовановић


Секретар Катедре психијатрије МФУБ: Ивана Гавриловић,MA