Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Универзитет у Београду - Филозофски факултет
У оквиру Основних студија психологије  у Институту за ментално здравље одвија се настава
из следећих предмета:
  • Основе клиничке процене
  • Методе клиничке процене

У оквиру Мастер студија психологиje у Институту за ментално здравље одвија се настава из
предмета:
  • Роршахов метод мрља од мастила

 

Од запослених из Института за ментално здравље у извођењу наставе Одељења за
психологију Филозофског факултета универзитета у Београду учествује:
  • Доц. др Ивана Перуничић Младеновић, спец.мед.пдихологије