Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Докторске дисертације
 • Наташа Љубомировић: Примена социјалног групног рада у локалној заједници. Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2014.
 • Светлана Здравковић: Развојне перспективе психотерапијског процеса у аналитичкој психологији. Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2012.
 • Маја Миловановић: Квалитет живота пацијената са епилепсијом. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2010.
 • Вера Трбић: Психосоцијални фактори повезани са алкохолизмом особа мушког и женског пола. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2008.
 • Снежана Филиповић: Евалуација групне терапије адолесцената из породице алкохоличара. Филозофски факултет у Београду, 2007.
 • Богдан Дракулић: Временске карактеристике трауматског искуства и субјективни доживљај времена у посттрауматском стресном поремећају. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2004.
 • Нађа П. Марић: Полне разлике у схизофрениији – анализа мождане морфологије. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2003.
 • Снежана Бранковић: Генетички савет и пренатална дијагностика у превенцији хромозомских синдрома. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2000.
 • Милица Пејовић Милованчевић: Когнитивни аспект моралног расуђивања код деце с поремећајима понашања. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1998.
 • Петар Настасић: Трансгенерацијска трансмисија и генограм – импликација за дијагностику и третман породице. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1997.
 • Бранко Ћорић: Упоредна анализа исхода појединих облика кућног лечења као метода  у третману и праћењу психотичних болесника. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1996.
 • Надежда Крстић: Неуропсихолошка анализа поремећаја функције пажње у деце са развојним и органским дискогнитивним синдромима. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1996.
 • Смиљка Поповић-Деушић: Клиничко-епидемиолошка истраживања поремећаја деце и омладине у урбаној средини. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1994.
 • Душица Лечић-Тошевски: Дистимични поремећај – типологија и веза са поремећајима личности. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1993.
 • Ирида Петковић: Психосоцијални проблеми адолесцената са епилепсијом. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1990.
 • Иван Димитријевић: Утицај системске породичне терапије алкохолизма на развојни животни циклус породице. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1990.
 • Ненад Рајшић: Интериктална основна активност електроенцефалограма код епилепсија. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1989.
 • Марклена Ивановић: Експресија емоција у породицама пацијената са најчешћим типовима схизофреније и утицај на ток болести. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1989.
 • Томислав Седмак: Терапијска заједница као метода лечења алкохоличара токсикомана. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1988.
 • Петар Опалић: Теоријске основе и феноменолошко-евалуацијско истраживање егзистенцијалистичких аспеката групне психотерапије. Филозофски факултет Универзитета у Београду, 1986.
 • Зоја Вулетић: Алкохоличарски породични систем и његов утицај на психички и социјални развој детета. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1984.
 • Ивана Тимотијевић: Клинички и биохемијски модел афективних психоза и примена литијума. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1983.
 • Марко Муњиза: Нека социјално-психијатријска обележја афективних психоза у Београду. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1982.
 • Вероника Ишпановић: Тонично-постурална психомоторна и сазнајна организованост у деце са развојном конструктивном диспраксијом. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1982.
 • Ковиљка Радуловић: Утицај психомоторне организованости лако ментално заостале деце на приљежност и успех у школи. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, 1981.
 • Предраг Видојковић: Социодемографске, клиничке и неке епидемиолошке карактеритике психоза на подручју региона Ниш. Медицински факултет Универзитета у Нишу, 1980.
 • Бранко Гачић: Породична терапија у лечењу алкохолизма. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1977.
 • Драгослав Ерцеговац: Клиничке и електроенцефалографске особености мешовите епилепсије са психомоторним и гранд мал нападима. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1976.
 • Светомир Бојанин: Дисграфија деце млађег школског узраста као диспраксичка појава. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1976.
 • Мирослав Антонијевић: Психозе глувонемих. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1975.
 • Петар Милосављевић: Психолошки и психопатолошки аспекти породичне структуре схизофрених болесника. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1974.
 • Љубомир Ерић: Методи процењивања страха и анксиозности у психијатрији. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1974.
 • Невенка Тадић: Психологија и психопатологија покушаја самоубистава код деце и омладине. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1973.
 • Душан Петровић: Депресивна стања у старијих особа. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1972.
 • Предраг Каличанин: Епидемиолошки аспекти схизофреније у Београду. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1970.
 • Славка Морић-Петровић: Неуропсихијатријске карактеристике монголизма у Србији. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1965