Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Универзитет Сингидунум - Департман за социјални рад
Универзитет Сингидунум
Факултет за медије и комуникације
Департман за социјални рад

 

У оквиру Основних студија социјалног рада  https://e.fmk.edu.rs/course/view.php?id=2447 у Институту за ментално здравље одвија се настава из предмета:

  • Општа психопатологија
  • Социјални рад и болести зависности
  • Стандарди професионалног понашања у социјалном раду
  • Социјални рад са групом

У оквиру  Mастер студија социјалног рада https://e.fmk.edu.rs/course/view.php?id=2448 у Институту за ментално здравље одвија се настава из предмета :

  • Подручјa социјалног рада

У настави у Институту за ментално здравље учествују наставници и сарадници Департмана за социјални рад Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум:

Доц. др Снежана Филиповић

Доц. др Ана Подгорац, научни сарадник