Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Пацијенти / Клубови

 

 СОЦИОТЕРАПИЈСКИ КЛУБ ЧЕТВРТКОМ

 

Социотерапијски клуб четвртком посвећен је пацијентима који су у ремисији основног поремећаја (спектар психоза) и њиховим неговатељима. У клубу ће се спроводити социотерапија и рехабилитација којом се унапређује квалитет живота и олакшава опоравак пацијената путем побољшавања социјалних и животних вештина.  Поред тога, групе ће имати едукативни карактер у циљу побољшавања знања пацијената о њиховим сметњама.

 Чланови клуба ће се састајати сваког другог четвртка после подне од 14:00 до 16:00 часова у просторијама Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе одраслих Института за ментално здравље (полу-отворене групе, 10-15 пацијената).

 Активности клуба су разноврсне, почевши од обрађивања животних тема, терапијских група, стручних предавања едукативног карактера, презентација које организују чланови клуба, до тема забавног карактера по слободном избору чланова.  Теме које се обрађују на састанцима усклађене су са интересовањима чланова групе . Саставни део рада са члановима клуба су и окупационе активности организоване у Институту и ван Института за ментално здравље, као и заједничке шетње, рекреација, посете галеријама и музејима и сл.

Поред тога, једном месечно ће се организовати састанци са неговатељима (сродницима и другим значајним особама) чланова клуба током којих ће се спроводити едукативне групе, а неговатељи ће имати прилику да међусобно размењују искуства и да се боље информишу о психијатријским поремећајима и начинима на који могу да помогну особама о којима се брину, у складу са међународним смерницама (EUFAMI и сл.) .

Како доћи у клуб?

Ординирајући психијатри ће предлагати пацијентима учешће у клубу и упућивати пацијенте на разговор код социјалног радника клуба (обавестити електронском поштом) Након тога, социјални радник ће информисати пацијента о активностима које се спроводе на састанцима са предлогом за учествовање у клубу.

 

Ко води клуб? 

Лекари - др Иван Ристић и др Душан Јанковић                                                                               

Социјалне раднице - Јана Сарић и Милица Поповић

Медицинска сестра - Светлана Пантелић Стевановић

 
Супервизија Клуба -  
проф. др Нађа Марић Бојовић

 

                                                                                    

 

 

 

 


 ПОРОДИЧНИ КЛУБ -ПАУНОВА

 

Породични клуб Паунова основан је 10. априла 2014. године, у Дневној болници за болести зависности „Прим. др Бранко Гачић“, Института за ментално здравље.Представља вид продужене терапије засноване на принципу узајамне помоћи у терапијским оквирима структурисаним кроз рад терапеута.Учешћем у активностима Клуба, пацијенти и њихова мрежа подршке уче и усвајају функционалне обрасце понашања у свим сферама живота (друштвених односа).Специфичност Клуба огледа се у самосталности чланова при осмишљавању, планирању и реализацији активности у којима учествују. Радом Клуба руководе терапеути који присуствују свим састанцима Клуба.

Клуб одржава редовне састанке четвртком од 18 до 20 часова у просторијама Дневне болнице „Прим. др Бранко Гачић“. ''За свакога понешто!''  -секције Породичног клуба Паунова

Активности клуба одвијају се организовано, кроз координацију представника секција и терапеута Клуба. Током прве године постојања, све реализоване активности биле су извор информација и инспирације за оснивање листа „Пауново перо“, који се издаје два пута годишње. Рад се реализује кроз организована стручна предавања терапеута, чланова клуба и гостију (по позиву), као и путем рада у

 секцијама:

 • секција за прихват нових чланова
 • секција за међуклубску сарадњу
 • клутурно-уметничка секција
 • спортска секција
 • музичка секција
 • туристичка секција 
 • секција домаћина
Секција за прихват нових чланова

Суштина рада ове Секције је да старији, едуковани и терапијски стабилни чланови, помажу новим члановима да се упознају  са радом Клуба, упућујући их на секције и тако мотивишу у отварању многобројних могућности личног ангажовања. Важан задатак је подржка да се савладају могући отпори према лечењу. Добродошлица се пружа и мрежи подршке пацијента.

Секција за међуклупску сарадњу

Остварује сарадњу са другим клубовима кроз посете скупшинама, узајамне радне посете, учешће у трибинама.

Културно-уметничка секција

Организује посете позориштима,  музејима и другим културним знаменитостима; организује песничке вечери; креативне радионице декупаж или друге сличне технике. Уређује и организује издавање клупског листа  „Пауново перо“.

Спортска секција

Своје активности реализује кроз играњe шаха, стоног тениса и пливањa, фудбала, одбојке.

Музичка секција

Активности ове Секције односе се на интерактивно, групно креирање музичких композиција, уз присуство госта музикотерапеута или самостално уз координатора музичке секције. Организује предавања из терапије плесом, као и плесне радионице.

Туристичка секција

Секција организује путовања на различите дестинације у складу са интересовањима чланова Клуба.

Секција домаћина

Води бригу о евиденцији долазака, одржавању просторија Клуба,  послужењу током састанака чланова Клуба и током посебних догађаја.У активностима рада секција учествују сарадници у лечењу   и остали чланови породице.

О члановима....

Чланом Породичног клуба Паунова могу постати пацијенти који заврше програм  породичне терапије болести зависности,  психоедукативни програм, као и пацијенти на диспанзерском третману Дневне болница „Прим др Бранко Гачић“, уз претходни договор ординирајућег лекара и терапеута Клуба.


       СОЦИОТЕРАПИЈСКИ ПОРОДИЧНИ КЛУБ ОСОБА ЛЕЧЕНИХ ОД БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ-ПАЛМОТИЋЕВА

 

Социотерапијски породични клуб особа лечених од болести зависности - СТПК „Палмотићева“, основан је 16.03.1963. године. Оснивачи клуба су проф. др Душан Петровић и соц. рад. Јовица Потребић – први терапеут клуба. Најстарији је, најорганизованији и највећи клуб у Србији. Представља вид продужене терапије засноване на принципу узајамне помоћи у терапијским оквирима структурисаним кроз рад терапеута.

У Клубу лечени пацијенти и чланови њихових породица уче и усвајају функционалне обрасце понашања у свим сферама живота.Специфичност Клуба је у томе да чланови осмишљавају, планирају и реализују све активности у којима учествују. Радом Клуба руководе терапеути који присуствују свим састанцима Клуба.

Клуб одржава редовне састанке четвртком од 16:00-19.30 часова у просторијама Дневне болнице Клинике за болести зависности. Сваком састанку Клуба присуствује око 40 чланова, а доста чланова  активно је преко 5 година.

О активностима...

Активности Клуба могу се поделити на активности које се одвијају у клупским просторијама и ван њих. Главна активност сваког четвртка је централна тема која сe oдржавa у термину од 18:00-19:00 часова. Садржаји тема су различити :

 •   стручна предавања терапеута
 •  предавања чланова клуба
 •   трибине о лечењу болести зависности
 •   теме забавног карактера 
 •    теме по слободном избору чланова
 •   теме гостију - чланова других клубова лечених алкохоличара.

Значајан део активности чланова реализује се и осталим данима ван просторија Клуба.

Због великог броја чланова, активности Клуба реализују се кроз рад секција.

Културно-информативна секција

Организује посете позоришту,  музејима и другим културним знаменитостима. Уређује и организује издавање клупског листа  „Освит“.

Секција за међуклупску сарадњу

Остварује сарадњу са другим клубовима кроз посете скупшинама, узајамне радне посете, учешће у трибинама.

Планинарска секција

Активности ове Секције су организације излета и дружења у природи.

Секција домаћина

Води бригу о одржавању просторија Клуба, о евиденцији долазака и раду кафе кухиње.

Секција за прихват нових чланова

Суштина рада ове Секције је да старији, едуковани и терапијски стабилни чланови, помажу млађим да савладају отпоре према лечењу користећи сопствена искуства.

У свим активностима рада секција учествују сарадници у лечењу и остали чланови породице.

О члановима....

 Чланом Социотерапијског породичног клуба „Палмотићева“,  могу постати пацијенти (и чланови њихових породица) који заврше програм  системске терапије болести зависности,психоедукативни програм, као и пацијенти на диспанзерском третману Клинике за болести зависности, уз претходни договор ординирајућег лекара и терапеута Клуба.


КЛУБ-ПАСАЖ

 

Клуб за адолесценте „Пасаж“, отворен је свакoг првoг  уторка  у месецу од 17:00 до 20:00 ч и намењен пацијентима који су завршили хоспитално лечење у Дневној болници за адолесценте.Клуб ради по принципима социотерапијске групе која делом користи технику групне анализе усмерене ка релационим поремећајима, а делом технику експресивне терапије, све у циљу успостављања стабилне ремисије и превенције рецидива менталних поремећаја адолесцената и младих.

Клуб воде психијатар – психотерапеут и медицинска сестра, а у реализовање креативних активности директивно се укључују пацијенти. То резултира честим изложбама фотографије, читањем споствене поезије и прозе, разменом искустава у конкурисању за стипендије и са путовања, као и есејистичким извештајима по повратку адолесцената са њих. У оквиру „Пасажа“ повремено се формирају вршњачке групе самопомоћи, које су активне у борби за људска права, у превенцији самоубиства младих и дестигматизацији менталних поремећаја.

Значајно је поменути и размену искустава за адекватно представљање личних способности, те показивање иницијативе за укључивање у радну средину, некада и кроз заједничко учешће, што повећава социјалну ефикасност и представља важан показатељј раста и развоја адолесцената на путу самосталности.


  КЛУБ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА

 

Клупским активностима, једног дана у седмици, обезбеђују су консултације за све заинтересоване који желе боље да упознају и схвате проблеме са којима се популација трећег доба сусреће. Свим заинтересованим клијентима и корисницима биће омогућена социотерапија кроз дружења, релаксацију, креативну мануелну делатност и менталну активност. Запослени у Кабинету, едуковани су да у сваком тренутку помогну свима који желе да се ангажују око неге и бриге о старим лицима.
Када?
Понедељак: 13:00 – 20:00 часова
Зашто?
Овде смо због Вас, да Вам помогнемо у решавању проблема са којима се сусрећете и олакшамо тегобе које Вам ометају свакодневно функционисање.Фотографије:
Klub četvrtkom