Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Одсек за епилепсијe и клиничку неурофизиологију Проф.др Драгослав Ерцеговац

У Одсеку за епилепсије и клиничку неурофизиологију “Проф. др Драгослав Ерцеговацобавља се дијагностика и лечење епилепсија и епилептичних поремећаја, енцефалопатија различите етиологије и органских психосиндрома, главобоља и других пароксизмалних неуропсихијатријских поремећаја одраслих пацијената, младих особа и деце.

Свеобухватна дијагностика епилепсије укључује клинички преглед неуролога/неуропсихијатра и видео – електроенцефалографско (ЕЕГ) снимање. ЕЕГ се обавља у будном стању, у спонтаном спавању и у току поступака активације (хипервентилације и фотостимулације, менталне активације, депривације спавања).

Уз помоћ савременог Холтер ЕЕГ апарата за продужено ЕЕГ и полиграфско регистровање, обављају се дуготрајна снимања (24 до 72 сата) електрокортикалне активности пацијената у покрету, ван специјализоване ЕЕГ лабораторије Одсека, чиме се постиже значајно повећање сензитивности регистровања патолошких епилептиформних промена.

У поступку лечења болесника са епилепсијом, примењују се савремени терапијски поступци, уз праћење и лечење удружених обољења и психосоцијалну подршку. Лечење коморбидних психијатријских стања и болести наших пацијената свих узраста, обавља се у сарадњи са психијатрима/дечијим психијатрима Института за ментално здравље.

У Одсеку се обавља и дијагностика и лечење примарних главобоља (мигрене, тензионе главобоље, кластер и др.) и симптоматских главобоља, као и превенција хроничне главобоље.

Неуропсихолог, применом неуропсихолошких мерних инструмената, обавља комплексну процену когнитивног функционисања пацијената кроз анализу појединачних сазнајних способности и укупног интелeктуалног функционисања, чиме доприноси постављању дијагнозе, процени тежине оштећења и диференцијалној дијагнози неуролошког у односу на психијатријско стање.

Социјални радник учествује у процесу професионалне рехабилитације и остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне заштите, кроз саветовање пацијената и кроз сарадњу са центрима за социјални рад и другим релеватним институцијама.

Дуги низ година, у Одсеку се спроводи едукација медицинских техничара из области примене електроенцефалографије (ЕЕГ) код деце и одраслих, у смислу стицања теоријских основа и савладавања техника практичног ЕЕГ снимања у циљу оспособљавања кандидата за самостални рад.

У нашем Oдсеку се одвија и едукација из клиничке неуропсихологије  јединствена по томе што се вештине стичу  у непосредном раду са пацијентима, под супервизијом.

У Одсеку за епилепсије и клиничку неурофизиологију “Проф. Др Драгослав Ерцеговац”, поред дијагностике, фармакотерапије и редовног неуролошког праћења, препозната је потреба за пружањем психосоцијалне подршке нашим пацијентима.
Група за психосоцијалну подршку одржава се последњег четвртка у месецу, у просторијама Клуба Института за ментално здравље, у трајању од 90 минута.Шеф Одсека за епилепсије и клиничку неурофизиологију:

Доц. др Маја Миловановић, спец. неурологије

Главна медицинска сестра Одсека за епилепсије и клиничку неурофизиологију:

Снежана Златанов, вмс

Контакт и обавештења:

Тел. + 381 11 3307-580
Е-пошта: epi@imh.org.rs


Документи:
Фотографије:
Љубичасти дан
Љубичасти дан
Љубичасти дан