Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Едукације / Едукативни курсеви ИМЗ

Курсеви у организацији Института за ментално здравље


Документи:
Назив документа
· Програм едукативних курсева и међународно признате едукације 2020-2021
· Школа клиничке неуропсихологије
· Самоповређивање-саветодавни рад са децом и родитељима
· Аутизам и терапијски приступи третману аутизма
· Уводни курс из психодинамског разумевања дечјег развоја
· Едукација из техника електроенцелографије (ЕЕГ)
· Аналитичка психологија и креативност
· Цитогенетичка анализа ткива
· Цитогенетичке методе
· Пренатална дијагностика и генетичко саветованје
· Реедукација
· Ментална хигијена развојног доба
· Родитељство и рани развој
· Привржено родитељство
· RORSCHACH
· Болести зависности-сестре и техничари
· СПТ Болести зависности
· Здравствени радници и сарадници
· Едукација медицинских сестара и техничара
· Системска породична терапија