Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Едукације / Едукативни курсеви ИМЗ

Курсеви у организацији Института за ментално здравље

 

 

1. Системска породична психотерапија

2. Системска терапија болести зависности

3. Едукација из техника електроенцефалографије

4. Школа клиничке неуропсихологије

4.2 Школа клиничке неуропсихологије 2

4.3 Школа клиничке неуропсихологије 3

5. Едукација медицинских сестара и техничара

6. Општа и специфична реедукција

7. Болести зависности-сестре и техничари

8. Уводни курс из психодинамског разумевања дечјег развоја

9.1 Привржено родитељство

9.2 Родитељство и рани развој

10. Самоповређивање-саветодавни рад са децом и родитељима

11. Аутизам и терапијски приступи третману аутизма

12. Подршка и помоћ родитељима и деци у ванредним околностима

13. Третман поремећаја храњења код деце са сметњама у развоју

14. Ментална хигијена развојног доба

15. Аналитичка (Јунговска) психологија и креативност

16. Неуропсихологија развојног доба у светлу МКБ-11

17.Значај пренаталне дијагностике и генетичко саветованје

18. Цитогенетичке методе култивације различитих ткива

19. Цитогенетичка анализа ткива

 

 

   
    
  
    
   

 

 
 
 
 

 

 


Документи:
Линкови: