Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин

Служба „Проф. др Предраг Каличанин“ носи име по неуропсихијатру и редовном професору Медицинског факултета Универзитета у Београду, консултанту Светске здравствене организације – СЗО за ментално здравље и редовном члану Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Дуго година био је начелник Научноистраживачког одељења Института. Бавио се епидемиологијом у психијатрији, генетиком, социјалном психијатријом. Био је главни истраживач и коистраживач осам научноистраживачких пројеката, од којих пет са међународним учешћем и у сарадњи са Националним институтом за ментално здравље из Вашингтона и СЗО. У иностранству је нарочито био познат и цењен по радовима из социјалне психијатрије и психијатријске епидемиологије. У нашој земљи дао је значајан допринос развоју модела заштите менталног здравља у друштвеној заједници, развоју психијатрије великих несрећа и катастрофа, збрињавању и менталнохигијенском поступању са избеглицама и прогнанима. Био је изузетно плодан и надарен писац. Објавио је 48 монографија, уџбеника и приручника, преко 180 научних радова и свој издавачки опус украсио тротомним делом Психијатрија. Био је уредник неколико часописа, уредник едиције „Стресови рата“, један од редактора превода МКБ-10 класификације.
Задатак СЛУЖБЕ је да конципира и изводи научно-истраживачке пројекте за чију реализацију се средства обезбеђују било у земљи или у иностранству. Осим тога, јединица се стара о обезбеђивању регистра истраживања која се одвијају на Институту и израђује годишњи извештај у вези са реализацијом започетих/окончаних истраживања.                         
По потреби, Служба организује едукацију у циљу стицања вештина добре научне праксе.
Архива истраживачког материјала се налази у оквиру Службе.

Процедура пријављивања истраживања/пројекта на Институту за ментално здравље


Шеф службе:

Проф. др Нађа Марић Бојовић, спец. психијатарије

Технички секретар службе:

Sanja Mitić

Контакт:  sanja.mitic@imh.org.rs

Тел. 011/ 33-07-565


Кабинет за образовну делатност


Институт је наставна база неколико факултета Универзитета у Београду (Медицинског факултета, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултета политичких наука, Филозофског факултета),  других универзитета (Универзитета Сингидунум), као и других школа: Високе струковне школе за социјални рад, Средње, Више и Високе медицинске школе струковних студија.  У организацији Кабинета одвијају се едукације Института које имају дугу традицију и препознате су од стране колега у земљи, као и у региону:

  • Форуми ИМЗ
  • Едукативни семинари ИМЗ
  • Лекције ИМЗ
  • Друге стручне едукације

 

Шеф Кабинета:

Проф. Др Оливера Вуковић, помоћник директора Института за ментално здравље

Технички секретар Кабинета:

Sanja Mitić

Контакт:  sanja.mitic@imh.org.rs

Тел. 011/ 3307565


Библиотека

 

У оквиру Службе налази се добро опремљена библиотека, која омогућава праћење савремених достигнућа у области психијатрије и у сродним дисциплинама, за запослене у Институту и за спољне сараднике.
Библиотека је 1964. године започела рад са фондом од око 500 књига. Систематским издвајањем средстава повећан је и обогаћен фонд стручне литературе. Библиотека данас располаже са преко 6000 издања, 80 домаћих и страних часописа из области психијатрије, неуронаука и сродних дисциплина. Рад библиотеке је унапређен израдом електронског каталога који омогућава брзо претраживање библиотечког фонда по областима, аутору, наслову, кључним речима као и везом са Интернетом. Овако специјализована библиотека јединствена је у психијатријским установама у Србији. Бибилотека сарађује са другим библиотекама у земљи и иностранству и размењује стручне часописе.

Библиотекар:
Марко Јаковљевић

Контакт: marko.jakovljevic@imh.org.rs

Тел. 011/ 3307535;

 


Фотографије:
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Biblioteka
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Служба за научно истраживачку и образовну делатност Проф.др Предраг Каличанин
Мала Сала НИО
Архива истраживачког материјала
Јелка V спрат