Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Магистарски, мастер и специјалистички радови

Магистарски радови

 

 •  Наташа Врањеш: Епидемиолошки приступ психосоматској болести у психијатријској пракси.
 • Периша Симоновић: Анализа анксиозности код епилепсије. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2010.
 • Ана Радојковић: Карактеристике говора и језика деце са социо-емоционалним сметњама. ФАСПЕР Београд, 2010.
 • Бојана Пејушковић: Синдром сагоревања код лекара различитих специјалности (лекара опште праксе, психијатара и хирурга) – улога личности и стратегија за превладавање стреса. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2009.
 • Марија Митковић Вончина: Злостављање у детињству и адолесценцији као фактор ризика за повећану склоност одрасле особе ка злостављању деце. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2009.
 • Олга Чоловић: Утицај поремећаја повезаних са стресом на квалитет живота. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2006.
 • Ивица Младеновић: Морално расуђивање у алкохоличарској породици – компаративна анализа адолесцената и њихових родитеља. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2006.
 • Љубица Замуровић-Дунђеровић: Молекуларно-генетичка анализа гена код пацијената оболелих од схизофреније: TH01, RAI1 и PCQAP локуса. Биолошки факултет Универзитета у Београду, 2006.
 • Оливера Вуковић: Анализа односа феномена жудње и димензија личности код алкохолних зависника: полне разлике. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2006.
 • Тања Адамовић: Психо-социјалне карактеристике супруга алкохоличара и њихових примарних породица. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2006.
 • Јелена Радосављев: Стрес родитељства код мајке и фактори ризика за психосоцијални развој детета. Филозофски факултет у Београду, Одсек за психологију, 2004.
 • Светлана Здравковић: Психодинамички аспекти женског у аналитичкој психологији и личном професионалном искуству. Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2003.
 • Невенка Будер: Психомоторна епилепсија: морфолошке промене на ЦТ мозга и корелација са ЕЕГ налазима и клиничком сликом. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2003.
 • Маја Миловановић: Епидемиолошко-клиничка студија примарних главобоља у деце и адолесцената. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2002.
 • Благоје Куљић: Утицај хроничног стреса на неуроендокрини одговор на бласт повреду. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1998.
 • Снежана Филиповић: Агресивност деце у породици алкохоличара. Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 1998.
 • Сара Димић: Димензије личности код особа са посттрауматским стресним поремећајем. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1998.
 • Оливера Алексић: Однос субклиничких епилептиформних пражњења и когнитивних поремећаја деце. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1998.
 • Наташа Љубомировић: Психичке последице стресова рата код адолсцената. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1997.
 • Дејан Радојковић: Презаштићеност и неуротични поремећаји младих. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1997.
 • Весна Дуканац: Крос-културални аспект личности. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1996.
 • Мирјана Јовановић: Упоредна анализа дијагностичких критеријума хиперкинетског синдрома код деце. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1996.
 • Милица Пејовић Милованчевић: Moral development, self-understanding and forgiveness: comparison between aggressive and prosocial children. University of Notre Dame, Indiana, USA, 1995.
 • Дејан Мандић: Опажај доживљаја телесних промена у току психотерапије. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1994.
 • Богдан Дракулић: Етички аспекти комуникације и манипулације ирационалним у групи.Медицински факултет Универзитета у Београду, 1991.
 • Бранко Ћорић: Упоредна вредност визуелне и компјутерске обраде ЕЕГ сигнала у истраживању менталних поремећаја. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1990.
 • Зоран Станковић: Проблеми младих везаних за алкохол. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1988.
 • Смиљка Поповић-Деушић: Психички поремећаји деце и омладине на територији општине Стари град. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1988.
 • Надежда Крстић: Оштећења концептуалног мишљења код деце са лезијама ЦНС. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1987.
 • Ирида Петковић: Обезвређивање личности у делима Фројда, Јунга и Адлера. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1986.
 • Ненад Рајшић: Значај вишечасовног регистровања ЕЕГ-а у диференцијалној дијагнози електроконвулзивних стања. Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, 1985
 • Татјана Поповић-Василић: Регистар алкохоличара и њихов значај. Стоматолошки факултет у Загребу, 1985.
 • Марклена Ивановић: Психосоцијалне карактеристике алкохоличарског брака. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1983.
 • Снежана Бранковић: Квалитативна и квантитативна обележја дерматоглифа у особа са хромосомским аберацијама и у њихових сродника. Медицински факултет, Универзитета у Београду, 1981.
 • Андреја Краигхер-Гузина: Појам анскиозности одвајања, њена улога и значај у дечјој психијатрији. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1980.
 • Петар Опалић: Категорија самореализације и групна терапија. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1978.
 • Ивана Тимотијевић-Марковић: Улога и значај биохемијских и неурофизиолошких показатеља у евалуацији депресивних стања. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1977.
 • Марко Муњиза: Инциденција и преваленција афективних психоза у Београду од 1966. до 1971. године. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1974.
 • Живана Лаћа: Ринг хромозом у хуманој популацији – анализа једног случаја са Д13Р . Лабораторија за хуману генетику Завода за ментално здравље, 1972.
 • Милан Поповић: Групна психотерапија као једна од метода лечења схизофрених болесника у болничким условима. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1971.

 

 Радови уже специјализације

 

 • Жељка Кошутић: Психосоцијални предиктори злостављања деце и адолецената  који се психијатријски лече”.Медицински Факултет, Универзитет у Београду, 2021
 • Маја Миловановић: Депресивност код пацијената са епилепсијом и њен утицај на квалитет живота.Медицински Факултет, Универзитет у Београду, 2021
 • Биљана Мердовић: Генерализовани тик: приказ случаја. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду.
 • Емина Гарибовић: Депресивност родитеља деце са поремећајем из аутистичног спектра. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2017.
 • Горан Гајић: Ментални поремећај и процена родитељске компетентности. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2015.
 • Љубица Видић: Судско-психијатријски аспекти поремећаја личности у процесу вештачења. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2015.
 • Олга Чоловић: Механизми одбране код анксиозних и депресивних поремећаја. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2012.
 • Слободан Симић: Процена психичког стања и глобалног функционисања код схизофрених пацијената који су лишени пословне способности. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2010.
 • Весна Дуканац: Утицај идентификационог модела на формирање психопатологије адолесцената. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2010.
 • Загорка Брадић: Контратрансфер у психотерапији граничних пацијената. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2005.
 • Андреа Крајгер-Гузина: Кратка психоаналитичка психотерапија деце са тешкоћама одвајања. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1998.
 • Виола Повше-Ивкић: Дете које муца: анализа случаја и приказ третмана. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, 1994.
 • Зорка Лопичић: Невербални аспекти комуникације у сеанси аналитичке психотерапије.
 • Мира Костић: Полисимптоматски тик: анализа случаја и приказ третмана. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, 1994.
 • Милена Каровић-Бањац: Дисхармоничан развој са психотизацијом: приказ случаја. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, 1994.
 • Татјана Говедарица: Хиперкинетичко дете: приказ случаја. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, 1994.
 • Ивана Тимотијевић: Клиничка психофармакологија литијума. Медицински факултет Универзитета у Београду, 1982.
 • Томислав Мелцер: Социотерапија у клиничким условима. Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 1982

   
 

 

Специјалистичке академске студије

 

 • Наташа Срећковић Миленковићружање подршке родитељима деце са аутизмом у развијању родитељских вештина током Јаспер тренинга.Медицински Факултет, Универзитет у Новом Саду, 2022
 • Сања Лештаревић: Имунолошке специфичности Глиобластома мултиформе и перспективе примене имунотерапије у његовом лечењу. Фармацеутски факултет, Универзитет  у Београду, 2021
 • Вања Мандић Маравић: ГАБА рецептори, агонисти, антагонисти и њихова примена у психијатријским поремећајима. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2010.
 • Ана Подгорац: Менструална мигрена. Медицински факултет Универзитета у Београду, 2010.

 

 Mастер студије

 

 • Јасмина Богдановић: Специфичности адаптивних стратегија и реаговања особа са урођеним и стеченим телесним инвалидитетом.Факултет Политичких Наука, Универзитета у Београду, 2020