Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Водичи

1. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење схизофреније

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси
Vodiči - Institut za mentalno zdravlje Преузмите документ у ПДФ формату
Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац:

 • Проф. др Душица Лечић-Тошевски, дописни члан САНУ-а, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду

Секретари:

 • Асист. др Оливера Вуковић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
 • Клинички асист. Чедо Д. Миљевић, др сци мед., Институт за ментално здравље, Београд

Чланови:

 • Проф. др Славица Ђукић Дејановић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
 • Проф. др Горан Михајловић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
 • Проф. др Олга Живановић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
 • Доц. др Александар Дамјановић, Клиника за психијатрију КЦС, Медицински факултет у Београду
 • Проф. др Владимир Дилигенски, Болница за психијатрију, Клиничко-болнички центар “Др Драгиша Мишовић”-Дедиње, Интернационални факултет, Суботица, Србија
 • Доц. др Савета Драганић Гајић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
 • Доц. др Срђан Миловановић, Клиника за психијатрију КЦС, Медицински факултет у Београду
 • Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
 • Асист. др Оливера Вуковић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
 • Прим. др Богданка Чабак, Дом здравља Звездара, Београд
 • Др Јасмина Грозданов, др сци мед., Инситут за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”
 • Др Албина Станојевић, мр сци мед., Специјална психијатријска болница Горња Топоница, Ниш

Рецензенти водича били су:

 • Проф. др Светлана Дрезгић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
 • Проф. др Грозданко Грбеша, Клиника за заштиту менталног здравља, Клинички центар Ниш, Медицински факултет у Нишу
 • Доц. др Татјана Вуловић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу

2. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење алкохолизма

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

 

Преузмите документ у ПДФ формату

Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац:

 • Др Ивица Младеновић, мр сц. мед. Институт за ментално здравље, Београд

Секретар:

 • Др Горан Лажетић, Институт за ментално здравље, Београд

Чланови:

 • Проф. др Петар Настасић, Факултет политичких наука, Београд
 • Проф. др Иван Димитријевић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Србије, Медицински факултет у Београду
 • Проф. др Душан Петровић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
 • Асс. др Слађана Мартиновић Митровић, мр сц. мед. Клиника за психијатрију, Клинички центар Војводине, Медицински факултет у Новом Саду
 • Др Саша Димић, др сц. мед. Дом здравља Земун, Београд
 • Др Маја Станковић, Специјална болница за болести зависности, Београд
 • Др Весна Давидовић, Специјална психијатријска болница Горња Топоница, Ниш
 • Др Братислав Живић, Војномедицинска академија, Београд
 • Др Биљана Килибарда, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд

Рецензенти водича били су:

 • Проф. др Никола Вучковић, управник одељења за болести зависности Клинике за психијатрију,Клинички центар Војводине, Нови Сад
 • Проф. др Бранко Ћорић, начелник Клинике за болести зависности Института за ментално здравље,Београд
 • Др Јасмина Грозданов, др сц. мед. члан РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе,Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд

 

3. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење депресије

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

Vodic za dijagnostikovanje i lecenje depresije Преузмите документ у ПДФ формату

Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац:

 • Проф. др Душица Лечић-Тошевски, дописни члан САНУ-а, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду

Секретар:

 • Др Чедо Д. Миљевић, др сци мед., Институт за ментално здравље, Београд


Чланови:

 • Проф. др Славица Ђукић Дејановић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
 • Проф. др Александра Недић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
 • Проф. др Горан Михајловић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
 • Проф. др Жељко Шпирић, Психијатријска клиника, Војно-медицинска академија, Београд
 • Доц. др Александар Дамјановић, Клиника за психијатрију КЦС, Медицински факултет у Београду
 • Асист. др Милица Пејовић-Милованчевић, др сци мед., Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
 • Др Цветана Црнобарић, мр сци мед., Институт за ментално здравље, Београд
 • Др Албина Станојевић, мр сци мед., Специјална психијатријска болница Горња Топоница, Ниш
 • Прим. др Богданка Чабак, Дом здравља Звездара, Београд
 • Прим. др Слободан Симић, Институт за ментално здравље, Београд


Рецензенти водича били су:

 • Проф. др Грозданко Грбеша, Клиника за заштиту менталног здравља, Клинички центар Ниш
 • Проф. др Ратомир Лисулов, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
 • Прим. др Мирјана Велимировић, спец. гинекологије и акушерства, Дом здравља Савски Венац, члан РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе

 


 

4. Водич добре клиничке праксе за прехоспитално дијагностиковање и лечење хитних стања у медицини

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

Untitled Преузмите документ у ПДФ формату

Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац:

 • Доц. Др Владан Вукчевић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за кардиологију

Секретар:

 • Прим др Милованка Јанчев, Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд

Чланови:

 • Академик Проф. др Миодраг Остојић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Српска Академија Наука и Уметности
 • Доц. Др Ненад Иванчевић, Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд
 • Проф. Др Весна Бумбаширевић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за анестезиологију
 • Проф. Др Ана Шијачки, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за хирургију
 • Др Татјана Рајковић, Градски завод за хитну медицинску помоћ, Ниш
 • Доц. Др Марина Николић-Ђуровић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за
 • Доц. Др Милан Апостоловић, Специјална ортопедска болница Бањица, Београд
 • Доц. Др Лукас Расулић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за неурохирургију

Аутори сa катедре за психијатрију:

 • Доц. Др Сања Тотић-Познановић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
 • Др Нађа Марић-Бојовић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
 • Асс др Оливера Вуковић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за псхијатрију
 • Доц. др Гордана Николиц-Балкоски, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
 • Доц. др. Срђан Миловановић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
 • Асс др. Милан Латас, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
 • Проф. др. Александар Јовановиц, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
 • Проф. Душица Лечић-Тошевски, Институт за ментално здравље, Београд

 5. Водич за одговорно пијење алкохола



 Vodiči - Institut za mentalno zdravlje Преузмите документ у ПДФ формату

Уредник:

 • Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед

Аутори:

 • Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед
 • Др Горан Лажетић
 • Сарадници на пројекту:
 • Др Владан Југовић
 • Мр сц. Даница Бошковић-Ђукић
 • Прим. др Роза Паноски

Рецензент и лектор:

 • Академик Душица Лечић-Тошевски, редовни члан САНУ

Издавач:
Институт за ментално здравље, Београд

Штампа:
Грид студио доо, Београд

Тираж:
1.000 примерака
ИСБН 978-86-82277-65-1
Др Ивица Младеновић мр мед. Сци, др Горан Лажетић. Водич за одговорно пијење алкохола, Треће издање. Београд: Институт за ментално здравље; 2016. ИСБН 978-86-82277-65-1


 

6.Водич за одговорно пијење алкохола



Vodič za odgovorno pijenje alkohola | Dr Goran LazeticПреузмите документ у ПДФ формату

Уредник:

 • Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед

Аутори:

 • Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед
 • Др Горан Лажетић


Сарадници на пројекту:

 • Др Владан Југовић
 • Мр сц. Даница Бошковић-Ђукић
 • Прим. др Роза Паноски


Рецензент и лектор:

 • Проф. др Душица Лечић-Тошевски, дописни члан САНУ

Издавач:
Институт за ментално здравље, Београд

Штампа:
Грид студио доо, Београд

Тираж:
10.000 примерака
ИСБН 978-86-82277-64-4
Др Ивица Младеновић мр мед. Сци, др Горан Лажетић. Водич за одговорно пијење алкохола, Друго издање. Београд: Институт за ментално здравље; 2015. ИСБН 978-86-82277-64-4


7.Водич за конципирање модела за успешно и континуирано укључивање корисника у њихова удружења и њихово оснаживање

 

Преузмите документ у ПДФ формату

 • Алексић М. и сарадници - Програм Европске уније HOROZON 2020 (бр. 779334) - IMPULSE study
Након више од две године напорног рада на IMPULSE пројекту IMPULSE и јачању улоге корисника услуга менталног здравља и њихових породица, са задовољством представљамо ′′ Хајде да радимо заједно ′′ - водич за развијање и одржавање корисника услуге у менталном укључењу здравствена заштита у југоисточној Европи