Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
На Институту за ментално здравље одвија се настава која укључује:

 

Основне академске студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР) на студијским програмима: Дефектологија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју  за стицање академског назива дипломирани дефектолог, као и на студијском програму Логопедија за стицање академског назива дипломирани логопед.    

У настави на Институту учествују наставници ФАСПЕР-а:

  • Доц. др Маја Миловановић