Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
30.01.2019

ПОРЕМЕЋАЈИ ИСХРАНЕ – КУРС ЗА МЛАДЕ ПСИХИЈАТРЕ И ПСИХОЛОГЕ

Институт за ментално здравље у сарадњи са Удружењем психијатара Србије организује курс о поремећајима исхране за младе психијатре и психологе. Курс ће држати професор Кристофер П. Сабо, MD, PhD, DSC (University of the Witwatersrand, Joханезбург, Jужнa Aфриka).

Институт за ментално здравље у сарадњи са Удружењем психијатара Србије организује курс о поремећајима исхране за младе психијатре и психологе. Курс ће држати професор Кристофер П. Сабо, MD, PhD, DSC (University of the Witwatersrand, Joханезбург, Jужнa Aфриka). Курс ће бити одржан у Институту за ментално здравље 12. фебруара 2019. године са 80 младих колега из свих универзитетских центара у Србији. Професор Сабо, експерт за поремећаје исхране, промовисан је у гостујућег професора Медицинског факултета, Универзитета у Београду, а овај курс представља наставак наше сарадње.

Премећаји исхране су међу научесталијим, онеспособљавајућим психијатријским поремећајима са могућим смртним исходом и представљају велики проблем, који може створити и отпор, како код професионалаца из области менталног здравља тако и код пацијената. Ови проблеми утичу пре свега на адолесценте и младе жене, али не само на њих. Иако су на стереотипан начин дијагностиковани у западним, урбаним друштвима, њихово појављивање у ширим групама популације доводи у питање наведени стереоптип. Свест о неопходности промене у том смислу била је критична у обезбеђивању адекватне дијагнозе и третмана. Иако је јасно колико је компликовано лечење наведених поремећаја, уколико постоји довољна информисаност и неопходна вештина, успешни исходи су могући.

Курс ће бити фокусиран на следеће: дијагностичке критеријуме (DSM-5, ICD-11); дискусију о одабраним, важним темама; клиничку дискусију (младе колеге ће презентовати случајеве из клиничке праксе). Намера је да се учесницима омогући боље разумевање дијагнозе поремећаја личности, важних одабраних тема повезаних са поремећајима исхране и клиничким приступима.

Архива вести