Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
07.10.2019

Др Сања Николић одбранила докторат

Др Сања Николић одбранила докторат на тему: “Улога породице и димензија личности у развоју депресије повезане са рођењем детета”. Ментор: Академик Проф. Душица Лечић Тошевски.

Др Сања Николић одбранила докторат на тему:
 
“Улога породице и димензија личности у развоју депресије повезане са рођењем детета”.
Ментор: Академик Проф. Душица Лечић Тошевски.
 
О раду:
Истраживање повезаности базичних димензија личности, образаца емоционалне привржености у примарној породици и перцепције квалитета партнерског односа са депресијом повезаном са рођењем детета. Истраживање је дало значајан допринос у разумевању етиологије као и клиничког и прогностичког разумевања перипарталне депресије. Доказане хипотезе могу бити темељ развоја савременијих и ефикаснијих терапијских интервенција и превентивних стратегија у области перинаталне психијатрије.

Архива вести