Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
23.05.2022

Одражан је XVI Конгрес удружења психијатара Србије, под називом "Психијатрија током COVID-19 пандемије – изазови и перспективе".

Колеге из Института су учествовале у раду конгреса са својим излагањима


Проф.др Нађа Марић Бојовић
Терапија одржавања код особа са психотичним поремећајима - препоруке и наша пракса


Доц.др Bojana Пејушковић
COVID-19 код пацијената са депресивним поремећајем - фактори инфламације и фармаколошки третман


Доц.др Чедо Миљевић
Ка персонализовном третману психијатријских пацијената: Psycise project


Проф.др Оливера Вуковић
Шта и како лечимо: тумачење и разумевање


Клин.асист.др Милутин Костић
Нефармаколошки методи лечења униполарне депресије


Клин.асист.др Данило Пешић
Различита динамика мале и средње групе за различите психотерапијске интервенције


Презентован је и водич од стране аутора проф.др Милица Пејовић Милованчевић (уредник) Клин.асист.др Вања Мандић-Маравић, Александра Паројчић, доц.др Ана Кесић, проф.др Нађа Марић Бојовић (аутор)

- Терапијске смернице за дијагнотику и лечење поремећаја пажње са хиперактивношћу код деце и одраслих.
Презентовани су резултати истраживања :Психијатријски поремећаји, дистрес и пандемија COVID-19 у Србији: резултати истраживања на национално репрезентативном узорку (CoV2Soul.rs), од стране истраживача.


У раду конгреса учествовала је и секција младих психијатара.

 

 

Архива вести