Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
07.12.2021

Колеге из Института су учествовале на Janssen PsyNet aкадемији

Група лекара млађих  специјалиста Института за ментално здравље  је присуствовала  састанку   Janssen PsyNet Akademije која је посвећена унапређењу клиничких вештина у лечењу особа са великим депресивним поремећајем и схизофренијом. Циљ је био  стицање вештина препознавања када и зашто је прави тренутак за увођење дугоделујућих ињекционих антипсихотика (ЛАТ) у терапију пацијената са схизофренијом као и  подела искуства са ЛАТ у свакодневној клиничкој пракси. Други део је био посвећен практичној  примени МАДРС скале у свакодневном клиничком раду са пацијентима који пате од великог  депресивног поремећаја ка ои  клиничким импликацијама различитих механизама дејства антидепресива. Janssen PsyNet Akademije  се одржала непосредно пре едукативног састанка Janssen4Future којем су присуствовали  талентовани лекари из различитих  области медицине са циљем стицања одређених вештина и знања којa могу да се примене у свакодневном клиничком, академском и стручном раду.

Архива вести