V kongres, DEAPS Zlatibor 2019.

sat 03.06.2019.

DEAPS je u periodu od 23.-26.05.2019. godine održao V kongres sa međunarodnim učešćem Mentalno zdravlje dece i mladih – aktuelni izazovi, moguća rešenja. Na kongresu je učestvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz zemlje i regiona (Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija), kao i stručnjaci iz drugih zemalja (Japan, Velika Britanija, Norveška)…

„Šta drugo znači kultura ako ne izmamljivanje onog najfinijeg, najnežnijeg i najsuptilnijeg iz grube materije života, putem umetnosti i ljubavi?”

KKS u Institutu za mentalno zdravlje biće dragoceni deo terapijskog procesa koji će, ogledanjem u kreativnosti drugih i uživanjem u njoj, intenzivirati efekte standardnog rada sa osobama koje imaju psihičke tegobe – kaže Svetlana Zdravković, predsednik komisije za kulturni krug sredom, doktor psihologije.

kulturni-krug

Palmotićeva 37

011 3307 500

Paunova 2

011 2666 166
011 2664 555

PR dr Svetlana Zdravković
pr.svetlana.zdravkovic@imh.org.rs

U Klubu se sprovodi rehabilitacija pacijenata koji boluju od hroničnih psihijatrijskih poremećaja. Klub pacijentima omogućuje da bar jedan deo dana provedu u socioterapijskoj sredini. U njemu bi trebalo da se osećaju da nisu usamljeni, da se mogu družiti sa grupom ljudi koji boluju od istih poremećaja i bore se sa sličnim poteškoćama, kao i oni sami.

U Klubu, lečeni alkoholičari uče i usvajaju zdrave obrasce ponašanja u svim sferama društvenih odnosa. Specifičnost Kluba je u tome da članovi sami osmišljavaju, planiraju i realizuju sve aktivnosti u kojima učestvuju. Radom Kluba rukovode terapeuti koji prisustvuju svim sastancima Kluba.

Klub za adolescente „Pasaž“, otvoren je svake prve srede u mesecu od 17 do 20č i namenjen pacijentima koji su završili hospitalno lečenje u Dnevnoj bolnici za adolescente. Klub radi po principima socioterapijske grupe koja delom koristi tehniku grupne analize usmerene ka relacionim poremećajima, a delom tehniku ekspresivne terapije.

Kabinet za treće doba predstavlja organizacionu jedinicu Odseka za specijalističko-konsultativne preglede Klinike za odrasle Instituta za mentalno zdravlje. Osnovan je sa ciljem dijagnostikovanja i lečenja psihičkih poremećaja pacijenata iznad 65. godine života i pacijenata različitih starosnih grupa koji manifestuju kognitivno-mnestičke poremećaje.

KAKO DO IMZ?