Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG

Новости

Летња школа за студентне основних студија Northwestern University, Чикаго

15.07.2024

Институт за ментално здравље је у сарадњи са Медицинским факултетом Универзитета у Београду био домаћин студентима Northwestern University из Чикага. Циљ овог курса је био да у периоду од 08.7. до 12.07.2024. године пружи преглед кључних изазова менталног здравља становништва Србије, а уједно и да представи начин рада Института за ментално здравље (ИМЗ), као водеће институције за менталну заштиту у земљи. Студентима је представљена структура, концепт и мисија ИМЗ-а, а уједно су обавештени о Акционом Плану за заштиту менталног здравља и закону о менталном здрављу. Предложене теме за ову годину су биле: АЦЕ –(adverse childhood expirience) – неповољни догађаји из детињства и њихов утицај на ментално здравље, Стрес и последице стреса на ментално здравље и Ризици медикализације дистреса.

Научни билтен Института за ментално здравље, број 8

04.06.2024

Поштовани, Изашао је Научни билтен Института за ментално здравље, број 8

Едукације

22.06.2022

Програм едукативних курсева и међународно признате едукације 2022-2023

Психијатрија данас

17.11.2020

ISSN 0350-2538, PsychoInfo, Psychological Abstracts, EBSCO

Институт је здравствена установа терцијарног нивоа која обавља високо специјализовану, диспанзерску и стационарну здравствену делатност из области психијатрије одраслих, психијатрије развојног доба, болести зависности, клиничке генетике, клиничке психологије, епилептологије и клиничке неурофизиологије, психофармакологије, психотерапије, превенције менталних поремећаја, као и заштите и унапређења менталног здравља, медицинске биохемије и медицинског снабдевања – фармацеутске делатности.
Рад Института за ментално здравље заснива се на три стуба:
 1. Дијагностика и лечење
 2. Едукација
 3. Истраживање
Институт је наставна база неколико факултета Универзитета у Београду Медицинског факултета, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултета политичких наука, Филозофског факултета, школа других универзитета: Департмана за психологију и Департмана за социјални рад Универзитета Сингидунум, као и других школа: Високе школе социјалног рада, Средње, Више и Високе медицинске школе струковних студија.
      У оквиру својих делатности Институт се бави:
 • лечењем менталних поремећаја примењујући утврђене стручне и доктринарне критеријуме, односно принципе добре клиничке праксе;
 • превенцијом менталних поремећаја и унапређењем менталног здравља;
 • електроенцефалографијом, дијагностиком и лечењем епилептичних и других пароксизмалних неуропсихијатријских поремећаја
 • школовањем (основне и последипломске студије), континуираном едукацијом, специјализацијом и ужом специјализацијом за своје сараднике, као и здравствене раднике и здравствене  сараднике других здравствених установа и других правних субјеката;
 • истраживањем из свих области психијатрије и сродних дисциплина, као и области заштите душевног здравља по принципима добре научне праксе;
 • организовањем и спровођењем унутрашње провере квалитета стручног рада;
 • утврђивањем мера у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама;
 • учествовањем у реформи заштите менталног здравља;
 • другим делатностима у складу са законом.

Локација:

Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија

Телефон:

(+381) 11 3307500

Учитавање
Ваша порука је послата, хвала Вам.