Актуелности / Набавкa
...
Документи:
Назив документа
· Позив за достављање понуда - Набавка добара текстилног програма
· Позив за достављање понуда - Рачунари и рачунарска опрема
· Позив за достављање понуда - Клима урењђаја
· Позив за достављање понуда - Електро опрема
· Позив за достављање понуда -Регистрација возила
· Позив за достављање понуда
· План јавних набавки за 2023. годину
· Oдлука о покретању поступка набавке
· Јавни позив и конкурсна документација-Генетика
· План јавних набавки
· Измена и допуне правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама
· Извештај за набавку услуге пеглања и прања веша
· Спецификација артикала за набавку услуга прања и пеглања веша
· Набавкa услуга прања и пеглања веша
· Конкурсна документација - Набавкa oбезбеђења лица и запослених

Назад: Страница