Novosti

RENOVIRANA KLINIKA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Fotografije renovirane Klinike za bolesti zavisnosti mogu se pogledati na sledećem linku:
više informacija »

RENOVIRANO ODELJENJE ZA SCECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE (DISPANZER) U OKVIRU KLINIKE ZA DECU I OMLADINU

Fotografije renoviranog Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (Dispanzer) u okviru Klinike za decu...
više informacija »

PREDSEDNICIMA DRUŠTAVA ČLANICA WPA

Pozivamo Vas da pogledate pismo i pet dokumenata koja su poslata u ime prof. Dinesh Bhurga, na sledećem linku:...
više informacija »

Predavanje prof. S.Kaspera

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava vas da će na poziv Katedre za psihijatriju Prof. Siegfried Kasper (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University of Vienna, Vienna, Austria)...
više informacija »

O Institutu

Institut za mentalno zdravlje osnovan je 1963. godine kao prva socijalno-psihijatrijska ustanova na Balkanu. Ideja o osnivanju Instituta nametnula se promenama koje je psihijatrija tih godina doživljavala u svetskim okvirima. Socijalna orijentacija dobila je snažan zamah zahvaljujući brzom razvoju psihofarmakoterapije.
više informacija »

Aktivnosti

» Saradnja sa ICPCM

» Događaji

» Partnerstvo sa Maudsley International, Institut za psihijatriju, King’s College, London

» Kolaborativni centar SZO

» Republička stručna komisija za mentalno zdravlje

Klub sredom