Novosti

KULTURNI KRUG SREDOM (KKS), DECEMBARSKI NASTUP TRIA „ALLILUIA“

Updated 05.12.2017. U okviru KULTURNOG KRUGA SREDOM (KKS) 13. decembra održaće se nactup tria „Alliluia“, sa početkom u 18 sati na IV spratu u svečanoj „Crvenoj“ Sali.
više informacija »

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE PONOVO IMANOVAN ZA KOLABORATIVNI CENTAR SZO

Updated 15.11.2017. Institut za mentalno zdravlje, na čelu sa akademikom Dušicom Lečić Toševski je 28.10.2017. godine ponovo imenovan za Kolaborativni centar SZO za period od naredne 4 godine.
više informacija »

PETI KONGRES RADNIH TERAPEUTA SRBIJE

Updated 10.11.2017. U Institutu za mentalno zdravlje je 28. i 29. oktobra održan j Peti kongres Društva radnih terapeuta Srbije pod nazivom „Blagodeti primene radne terapije u različitim oblastima habilitacije i rehabilitacije”.
više informacija »

DIREKTOR INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE, AKADEMIK DUŠICA LEČIĆ TOŠEVSKI, ORGANIZATOR KONFERENCIJE SANU: FORUM O MENTALNOM ZDRAVLJU

Updated 10.11.2017. Direktor Instituta za mentalno zdravlje, akademik Dušica Lečić Toševski (predsednik Udruženja psihijatara Srbije), organizator je konferencije SANU – Forum o mentalnom zdravlju: „Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja“.
više informacija »

O Institutu

Institut za mentalno zdravlje osnovan je 1963. godine kao prva socijalno-psihijatrijska ustanova na Balkanu. Ideja o osnivanju Instituta nametnula se promenama koje je psihijatrija tih godina doživljavala u svetskim okvirima. Socijalna orijentacija dobila je snažan zamah zahvaljujući brzom razvoju psihofarmakoterapije.
više informacija »

Aktivnosti

» Saradnja sa ICPCM

» Događaji

» Partnerstvo sa Maudsley International, Institut za psihijatriju, King’s College, London

» Kolaborativni centar SZO

» Republička stručna komisija za mentalno zdravlje

Klub sredom