Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
16.10.2020

Акредитација Института за ментално здравље

Директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије је на основу члана 199. Закона о здравственој заштити и члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе донео решење о акредитацији Институту за ментално здравље на период од седам година. Сертифакт је уручен дана 09.10.2020. године ВД Директору Проф.др Милици Пејовић Милованчевић.

У периоду од 21. до 23.септембрa 2020. у Институту за ментално здравље у Београду спроведено је спољашње оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите (Сл. гласник РС број 28/11). Спољашње оцењивање је реализовано у складу са Правилником о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе.

Завршни извештај о акредитацији за Институт за ментално здравље  је достављен и он садржи налазе,  главна достигнућа и потенцијале установе  као и препоруке за унапређење.

Институт за ментално здравље има одговарајући потенцијал да настави са применом достигнућа остварених у протеклих 57 година постојања и рада, као и достигнућа остварених у процесу припреме за акредитацију установе, њиховом даљем унапређењу кроз остваривање стратешких циљева установе и задатих планова рада.

Архива вести