Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
14.10.2020

Протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу

Иститут за ментално здравље примењује посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу.

Иститут за ментално здравље примењује посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу. Посебни протокол је инструмент за препознавање, евидентирање и документовање родно условљеног насиља, са циљем да се здравствени радници/е и здравствени сарадници/е укључе и реагују на плану откривања, сузбијања и превенције ове нежељене друштвене појаве.Разумевањем и прихватањем своје улоге, здравствени радници/е, доприносе решавању проблема насиља над женама. Од суштинске је важности имати свест и преузети одговорност у откривању, документовању и реаговању на родно условљено насиље.

Придружујемо се обележавању Међународног дана борбе против насиља над женама и иницијативама за унапређење мултисекторске заштите жртава насиља регулисане Законом о спречавању насиља у породици.

Архива вести