Заштита деце од злостављања и занемаривања

Објављен је Приручник за примену посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Уреднице су Милица Пејовић Милованчевић. Теодора Минчић, Душанка Калањ уз групу аутора.

Издавач је Институт за ментало здравље у сарадњи с Министарством здравља Републике Србије и УНИЦЕФ-а

Приручник за примену посебног протокола