Важно обавештење

XIV Конгрес Удружења психијатара Србије „Психијатрија за свет који се мења“ акредитован је одлуком Здравственог савета Србије, бр 153-02-321/2012-01 од 01.03.2012. године као међународни конгрес, евиденциони број А-1-977/12 и подразумева:
• 15 бодова за предаваче
• 13 бодова за усмену презентацију
• 11 бодова за постер презентацију
• 9 бодова за пасивно учешће