Употреба лека “Рисперидон”

Одржаном састанак у Републичком фонду за здравствено осигурање на којем је усвојена молба тима лекара Клинике за децу и омладину Института за ментално здравље о употреби лека “Рисперидон”.

ПИСМО РФЗО