Тренинг вештина старатеља у породицама са децом са развојним кашњењима и поремећајима

У периоду од 02. до 06. децембра 2019. године у Институту за ментално здравље, одржан је Тренинг мастер тренера. Наведени тренинг је део пројекта под називом: Тренинг вештина старатеља у породицама са децом са развојним кашњењима и поремећајима (енг. Caregiver Skills Training – CST).

Овај пројекат је резултат сарадње између: Савеза Аутизам Србија (савез удружења родитеља), ДЕАПС-а (Друштво за дечију и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије), Института за ментално здравље, УНИЦЕФ канцеларије за Србију и организације HELP с једне, и Autism Speaks организације, с друге стране. Обуку будућих тренера овог пројекта водиће др Памела Диксон из Њујорка.

Идеја за овим пројектом настала је још 2016. године у Сједињеним Америчким Државама од стране организације Autism speaks, a услед препознавања потребе за едукацијом родитеља и старатеља деце са развојним потешкоћама у превазилажењу препрека са којима се суочавају у раду са својом децом. CST програм у Србији започет је 2018. године уз подршку Министарства здравља Републике Србије. Том приликом одређени су: тим стручњака за адаптацију, координатори пројекта, мастер тренери и фацилитатори.

Тренингу су присуствовали чланови Тима за адаптацију програма: проф. др Милица Пејовић Милованчевић, проф. Ненад Глумбић, доц. др Миодраг Станковић, доц. др Јелена Радосављев Кирћански, др Ненад Рудић, др Мирјана Живковић Шуловић, Драгана Коруга,  Др Сања Ступар; будући мастер тренери: др Јасминка Марковић, др Роберто Грујичић, др Ана Кесић, др Душко Ступар, Јелена Срдановић Мараш, Милена Петковић Миленовић, Јелена Петковић, Наташа Срећковић Миленковић; Енди Ши из Autism speaks, представници УНИЦЕФ-а и организације HELP захваљујући чијој подршци се овај пројекат спроводи у Србији, представници Савеза Аутизам Србија који координира пројектом и представници Светске здравствене организације.