СТРУЧНИ САСТАНАК МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА

Удружење медицинских сестара – техничара и бабица Републике Србије организовало је
стручни “Симпозијум главних сестара И бабица, сестара И бабица из праксе И професора
здравствене неге”, који је одржан у периоду од 29.11-30.11.2012 године на Тари. Виши
медицински техничар Златко Вујин је имао усмену презентацију на наведеном симпозијуму
са темом: “Главна медицинска сестра-вештине, изазови и справљање променама”.