Стручни састанак мед.сестара/техничара

Удружење медицинских сестара – техничара и бабица Републике Србије организовало је стручни састанак медицинских сестара и здравствених техничара у психијатрији, који је одржан 21.09.2012. године у Ваљеву. Виши медицински техничар Златко Вујин учествовао је на наведеном састанку са темом: “Управљање променама”.