30.11.2020.

Obaveštenje o izboru kandidata – medicinska sestra / tehničar


17.11.2020.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos medicinske sestre / tehničara


11.08.2020.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova – doktora medicine


10.07.2020.

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme – radno mesto doktor medicine


29.06.2020.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za radno mesto ADMINISTRATOR INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA


02.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora za usluge obezbeđenja imovine i lica 

Odluka o dodeli ugovora za usluge osiguranja imovine i zaposlenih

Odluka o izboru kandidata za popunu poslova – doktora medicine


01.06.2020.
Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova – viša medicinska sestra i medicinska sestra


22.05.2020.

Javni oglas za prijem u radni odnos – Administrator informacionih sistema


20.05.2020.
Obaveštenje o izboru kandidata za molekularnog biologa

Javni oglas za prijem u radni odnos na OREĐENO VREME sa punim radnim vremenom, radi zamene, na poslovima: Viša medicinska sestra/tehničar i medicinska sestra/tehničar


18.05.2020.
Obaveštenje o izoboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova za tehničara infesticionog/tehničkog održavanja uređaja i opreme


14.05.2020.

Obaveštenje o izoboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova Viša medicinska sestra i medicinska sestra


05.05.2020.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za doktora medicine, diplomiranog molekularnog biologa, višu medicinsku sestru/tehničara, medicinsku sestru/tehničara i tehničara za održavanje uređaja i opreme.

Obavestenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova za rukovodioca pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova


06.04.2020.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za rukovodioca pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova


06.03.2020.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova – psiholog specijalista


24.02.2020.

Obavestenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova – medicinske sestre-tehničara


12.02.2020.

Javni oglas za prijem u radni odnos psihologa specijaliste na neodređeno vreme


07.02.2020.

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa


03.01.2020.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu


17.12.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu od 31.10.2019.


04.12.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


25.09.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


27.09.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


03.09.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


29.08.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


15.08.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


05.08.2019.

Oglas o izboru kandidata


15.07.2019.

Odluka o izboru kandidata


05.07.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu na određeno vreme
Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu na određeno vreme


30.05.2019.

Odluka o izboru kandidata


15.05.2019.

1 viša medicinska sestra – tehničar, i 1 socijalni radnik.


07.03.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


28.03.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


29.01.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


22.01.2019.

Obaveštenje o izboru kandidata


13.12.2018.

Obaveštenje o izboru kandidata


07.12.2018.

Obaveštenje o izboru kandidata


23.11.2018.

Obaveštenje o izboru kandidata


06.11.2018.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova: na neodrećeno vreme


10.07.2018.
Obaveštenje o izvoru kandidata


20.04.2018.
Obaveštenje o izvoru kandidata


03.04.2018.
Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova poslova na neodređeno vreme


26.12.2017.
Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova poslova na neodređeno vreme


30.11.2017.
Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova


14.07.2017.
Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova 3 više medicinske sestre


14.07.2017.
Izbor kandidata sa konkursa od 12.06.2017. godine za 1 doktora medicine na neodređeno vreme i 2 više medicinske sestre – tehničara na određeno vreme


11.08.2016.
Izbor kandidata sa konkursa od 22.07.2016. godine za 1 medicinsku sestru – tehničara na određeno vreme